Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/12 Stickprov Afrika

I detta nummer av Clarté granskar vi den motsägelsefulla afrikanska verkligheten med några stickprov, framför allt i det subsahariska Afrika, en kontinent långt större och mer variationsrik än Europa. Vi kan därför bara göra några snabba översikter och nedslag, och ställa frågor vi tror är centrala. Afrikas framtid är oviss, men vi hoppas att artiklarna i detta nummer ska hjälpa läsarna att bättre förstå den.

Medverkar gör bl.a.

  • Hans Öhrn, "Ur Sirtes ruiner - söndring och kamp om råvarorna",
  • Malena Rydberg, "Kongo från gummi till coltan"
  • William Gumede, "En solkad regnbåge"
  • Daniel Hedlund, "Angola"
  • Håkan Danielsson, "Om Gambia bortom turismen"
  • Gunnar Kraft med två artiklar; "The Scramble for Africa - redux" och "Det ljusnar för Afrika"
Bildtext

Förra våren antog LO-kongressen en motion om att alla företag inom vård, skola och omsorg måste drivas utan vinstmotiv. De socialdemokratiska VU-ledamöterna Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Carin Jämtin och Mikael Damberg såg ut som om de svalt var sin omogen citron. De var självfallet medvetna om att det vore ganska impopulärt att gå rakt emot LO:s beslut och fick till en början nöja sig med att räkna upp alla praktiska invändningar. Till exempel att vinster kan tas ut på många sätt. Man kan köpa kommunal verksamhet till underpris och sälja den vidare, starta räntesnurror eller bevilja sig själv fantasiarvoden.

Bildtext

För bara några år sedan beskrevs Afrika i borgerliga medier som en förlorad världsdel. Förnumstiga liberaler förklarade att "risken" var överhängande att västvärldens kapitalister skulle sluta intressera sig för kontinenten, som därmed riskerade att fastna i "självförvållad" fattigdom och stagnation. I dag har borgarpressen svängt 180 grader. Afrika utmålas som en dynamisk del av den tredje värld som med Kina och övriga så kallade BRIC-länder i spetsen ska dra världskapitalismen ur dess nuvarande stagnation. Vilken är verkligheten bakom dessa förhoppningar?

Bildtext

USA har ett särskilt militärkommando och importerar 25 procent av sin olja från Västafrika. EU tvingar fram splittrande handelsavtal, och kriget mot Libyen krossade ett land som verkade för att göra Afrikanska unionen oberoende av Väst. Hans Öhrn överblickar ett politiskt landskap där neokolonier pressas av nyimperialister.

Bildtext

I din mobil finns ett litet kretskort av coltan. Åttio procent av världens coltan finns i Kongo. Landet är det stora exemplet på hur imperalistisk råvarujakt slutar i krig och folkmord. Malena Rydberg följer historien från 1800-talets slut till i dag. USA och Frankrike manövrerar, Kina är på väg in. Kapplöpningen om Afrika fortsätter.

Bildtext

I augusti förra året dödade polisen över fyrtio strejkande gruvarbetare vid Marikanagruvan i Sydafrika. Landet har gått om Brasilien som världens mest ojämlika land. Utbildning, infrastruktur och välfärdssystem försummas till förmån för råvaruexport och tullfrihet.

Bildtext

Vilket land hade världens högsta tillväxt under 2000-talets första årtionde? Angola. Det är nästan helt och hållet en fråga om olja; närmare hälften av den går till Kina och en fjärdedel till USA. Men två tredjedelar av angolanerna är utfattiga.

Bildtext

Femton afrikanska stater är små; de täcker inte mer än en procent av kontinentens yta och flera är mindre än Dalarna. Till dem hör Gambia med en historia om slavar, jordnötter och migrantarbetare. Håkan Danielsson samtalar med en gambisk vän.

Bildtext

Det pågår en ny kamp om Afrika. Nu gäller det inte bara råvarorna. Växande marknader står på spel - inte minst för alkoholindustrin.

Bildtext

Det finns mycket kvar att göra, men det kommer folk att fixa. Biståndsarbetaren Gunnar Kraft är hoppfull efter över tjugo år i Östafrika.

Bildtext

I början av december förra året fördes Nelson Mandela till sjukhus i Pretoria. Det vållade inga särskilda rubriker eller kommentarer i massmedia. Men naturligtvis ligger dödsrunorna sen länge klara på tidningar, i radio och i teve. Som vanligt säger man att allt är väl och att det bara är rutinundersökningar som ska genomföras. Men Nelson Mandela är 90+. Han är en mycket gammal man som satt inne nästan trettio år i fängelset på Robben Island där han knackade sten. Han lever sen länge i en avlägsen by och gör inga framträdanden. Det är ingen hemlighet att han också har gått in i sin egen värld och knappast längre kan omfatta vad som sker runt honom.

Bildtext

Dokumentera! Mät! Utvärdera! Fältropen hörs vart helst man beger sig inom offentlig sektor: skolan, sjukvården, polisen, universiteten. Mätmanin är en central beståndsdel inom marknadsstyrningen eller NPM - New Public Management. Grundstenen är den nyliberala människosynen, hävdar Asbjörn Wahl, ledare för den norska organisationen For velferdsstaten.

Bildtext

Trasslet på järnvägen fortsätter, men ansvariga försvarar envetet konkurrensutsättningen. Mikael Nyberg granskar regeringens infrastrukturproposition i sitt efterord till pocketutgåvan av boken Det stora tågrånet. Clarté publicerar här texten något förkortad.

Bildtext

Den arabiska våren har inte uppstått ur intet. På 1950-talet bildades den alliansfria rörelsen, den första vågen av antiimperialistiskt uppvaknande för folken i Syd. Den andra vågen inleds i Latinamerika för ett par årtionden sedan, och till den ansluter nu arabvärlden. Men i sin nya bok är Samir Amin inte odelat optimistisk, skriver Åke Kilander.

Bildtext