Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

1/13 Socialdemokratin

Ett axplock ur 1/2013:

Europas S-märkta politiker håller fast vid samförståndet trots att kapitalet sagt upp klassamarbetet och EU angriper folkens fackliga och demokratiska rättigheter. Mycket talar för att socialdemokratins historiska epok är över, skriver Asbjörn Wahl, ledare för det breda norska nätverket For velferdsstaten. Hur går vi vidare? Det är frågan.

Nordamerika, Europa och Japan dominerar världsekonomin. Men de sitter fast i en fälla mellan stagnation och finansialisering. Den krisen är utan slut och olöslig inom det kapitalistiska systemet.  Åke Kilander har läst en exemplarisk marxistisk analys.

USA:s imperialism är på nedgång. Tydligast ser vi det kanske i Latin- och Centralamerika. En viktig förklaring är det folkliga motståndet. Vi publicerar här en litterär text om inbördeskriget i El Salvador på 1980-talet. Den ingår i den ännu opublicerade boken Suenos Compartidos av Daniel Bruno, sedan länge bosatt i Sverige.
Benny Andersson har intervjuat honom.

Kärt begrepp har många användningar - "den marxistiska traditionen" inte minst. Hur ska vi förhålla oss till den? Jan Myrdal diskuterar arvet från Marx i ett eftermäle till den indisk-kanadensiske samhällsvetaren Hari Sharma.

Segrade Sovjet i andra världskriget trots eller tack vare Stalin? Sedan arkiven öppnats och historikerna plöjt i ett par årtionden börjar ett svar skönjas. Ekonomhistorikern Lennart Samuelson som specialiserat sig på Rysslands 1900-tal diskuterar nyare forskning om Stalin, hans närmaste män och andra världskriget.

Bildtext

Marknadslösningar passar infrastruktur och andra handfasta branscher men inte "mjuka" verksamheter som vård och skola. Så lyder ett vanligt men förrädiskt argument.

Bildtext

Europas S-märkta politiker håller fast vid samförståndet trots att kapitalet sagt upp klassamarbetet och EU angriper folkens fackliga och demokratiska rättigheter. Mycket talar för att socialdemokratins historiska epok är över, skriver Asbjörn Wahl, ledare för det breda norska nätverket For velferdsstaten. Hur går vi vidare? Det är frågan.

Bildtext

Kära sjuksköterskestudenter! Har ni hört sagan om ingångslöner? Att det behövs lägre ingångslöner för att unga människor ska få in en fot på arbetsmarknaden? Det är verkligen en saga - för sanningen är att ingångslöner sänks för att lönenivån ska sänkas för alla. Det är så lönedumpning går till. Det syns så tydligt när man tar er sjuksköterskor som exempel. Ni går ut från en treårig utbildning och ni behövs - inte fasen är det för att ni ska få in en fot, som man försöker pressa ner ingångslönerna. Det är för att hålla nere lönenivåerna inom vården, punkt.

Bildtext

Sedan 1990-talet har västmakternas rättfärdigat sina militära interventioner utifrån liberala grunder - för att avlägsna skadliga statsledningar som förtrycker sitt folk eller har börjat föra en politik som förefaller leda till folkmord. Med interventionen i Jugoslavien som principfall och upprörda över massakrerna i Ruanda pressade västmakterna 2005 Förenta Nationerna att anta den så kallade R2P-doktrinen ("Responsibility to Protect" - skyddsplikt). Om FN kan konstatera att ett folkmord hotar, har man mandat att uppmana medlemsländerna att ingripa med syfte att skydda civila. Åtgärderna omfattar "lämpliga diplomatiska, humanitära och andra fredliga medel" i enlighet med FN-stadgans kapitel VI och VIII. Om detta inte räcker till är FN skyldigt att agera enligt kapitel VII, vilket innebär militärt våld. R2P-doktrinen har gjort den väpnade humanitära interventionen till en av FN:s principer.

Bildtext

Det var inte bara fullt, det var knökfullt. Inte en ledig stol på parkett på Teater Bristol i Sundbyberg, uppe på läktaren likadant. Folk stod längs väggarna för att ta del av det som pågick på scenen. Ängskolans föräldraförening hade ordnat ett offentligt möte till den kommunala skolans försvar.

Bildtext

Kärt begrepp har många användningar - "den marxistiska traditionen" inte minst. Hur ska vi förhålla oss till den? Jan Myrdal diskuterar arvet från Marx i ett eftermäle till den indisk-kanadensiske samhällsvetaren Hari Sharma.

Bildtext

Segrade Sovjet i andra världskriget trots eller tack vare Stalin? Sedan arkiven öppnats och historikerna plöjt i ett par årtionden börjar ett svar skönjas. Ekonomhistorikern Lennart Samuelson som specialiserat sig på Rysslands 1900-tal diskuterar nyare forskning om Stalin, hans närmaste män och andra världskriget.

Bildtext

Raoul har sannolikt varit död i 66 år. Han spökar mer än någonsin. Det bekymrar mig. Den Raoul Wallenberg som en gång hade ett kort liv, bekymrar mig mindre. Låt mig ändå ta det från början.

Bildtext

Nordamerika, Europa och Japan dominerar världsekonomin. Men de sitter fast i en fälla mellan stagnation och finansialisering. Den krisen är utan slut och olöslig inom det kapitalistiska systemet. Åke Kilander har läst en exemplarisk marxistisk analys.

Bildtext

USA:s imperialism är på nedgång. Tydligast ser vi det kanske i Latin- och Centralamerika. En viktig förklaring är det folkliga motståndet. Vi publicerar här en litterär text om inbördeskriget i El Salvador på 1980-talet. Den ingår i den ännu opublicerade boken Suenos Compartidos av Daniel Bruno, sedan länge bosatt i Sverige. Benny Andersson har intervjuat honom.

Bildtext

Samtliga gerillaförband hade en eller två kockar och oftast var de vuxna kvinnor som ansträngde sig från djupet för att laga bra mat till trupperna, med hänsyn till befintliga begränsningar.