Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

4/13 Sex teser om mänskligheten

Sex teser om mänskligheten. Om miljön, kapitalet och socialismen.

En ny genomgång av Das Kapital av bl.a. Shabane Barot, Erik Bohman, Mathias Wåg, Martin Andersson och Henrik Skrak som berättar om "Mitt kapitel ur Kapitalet".

Jonas Enander berätter om den tredje nyöversättningen av Kapitalet.

Rickard Smith tar upp behovet av ekosocialismen.

Bildtext

Att dagens arbetsmarknad skapar psykisk ohälsa, belastningsskador och dödsolyckor är varken nytt eller förvånande. Den arbetande människan är liten på jorden i förhållande till sin arbetsgivare. Men det är en nyhet att unga kvinnor tar ut flest sjukdagar, bland annat på grund av ökad psykisk ohälsa. Det får paradoxalt nog ses som ett friskhetstecken. Människan är tillräckligt frisk att bli sjuk av kapitalismen. Sjuka och utslitna riskerar vi alla att bli, men den kvinnliga delen av arbetsmarknaden är särskilt hänsynslös.

Bildtext

Klimathotet sätter frågan om socialismen högt på dagordningen. Det behövs annat än utsläppsrätter och koldioxidskatter. Ekosocialismen är nödvändig, skriver Richard Smith. Planering, ransonering och demokrati. Artikeln är här något förkortad.

Bildtext

Jag är tillbaka i Bagarmossen efter en längre resa. Det finns inget sätt att återvända. Varje hållplats på väg ut genom de södra förorterna blir mer och mer ett minne för varje gång jag passerar dem. Om ett par veckor blir jag utkastad från ännu ett svartkontrakt. Skillnaden den här gången ; det här hann bli mitt hem. Jag försökte förgäves att inte fästa mig vid tryggheten i en adress, ljuset från fönsterna på andra sidan gården, elljusspåren ut mot Nackareservatet. Försökte att inte göra den här platsen till min, eller tro att gatorna skulle vara mina bara för att jag lärt mig dess namn, namngett dess platser med minnen.

Bildtext

Kapitalet är ett stort verk som aldrig blev riktigt färdigt. Marx var inblandad i flera utgåvor, och efter hans död kom ytterligare upplagor. På svenska finns två äldre översättningar. Snart kommer en tredje översättning av första bandet. Jonas Enander, som deltagit i arbetet, berättar om projektet.

Bildtext

Shabane Barot:Glöm aldrig hur kapitalet kom till världen "med blod och smuts drypande ur alla porer".

Bildtext
Erik Bohman:
Bildtext

Mathias Wåg:Att läsa dessa kapitel med sina arbetskamrater är lika explosivt idag som det var i kemifabrikerna i Porto Marghera för femtio år sedan.

Bildtext

Martin Andersson:Marx synsätt är befriat från moralism. Fler jobb är inte en lösning utan endast en högst tillfällig styrkeposition.

Bildtext

Henrik Skrak:Att tillskriva Marx en lätt motbevisad utarmningsteori är nästan jämngammalt med publiceringen av Kapitalet.

Bildtext

Michael Heinrichs bok om Marx Kapitalet har haft stort genomslag i Tyskland och nu översatts till svenska. Det vittnar om stigande Marxintresse. Men Clartés recensent är inte nöjd. Heinrich så kallade värdeformsteori är empiriskt oanvändbar. Den håller oss kvar i filosofins elände.

Bildtext

USA håller på att byta strategi i Mellanöstern. Förhandlingar pågår med Iran och större vikt läggs vid bortre Asien. Men Syrien har slagits sönder. Den svenska utrikespolitiken har understött katastrofen, och svensk vänster har glömt bort både folkrätt och noggrann analys.

Bildtext

Någon gång under första halvan av 1970-talet talade jag på ett möte på Tekniska nämndhuset i huvudstaden om Sovjets socialimperialism. Då träffade jag för första och sista gången Klas Eklund.

Bildtext