1/14 Nya effektiva Sverige

Det är de rikas paradis - För ingen hör en fattigs bön...

Kapitalismen skärskådas om New Public Management, hanteringenen av det allmäna, profitens pris och om låtsasmedelklassen. Vidare om Ukraina och vårt eget försvar. En analys av Europas härskarklass när den härskar ges i ett utdrag ur Dumenil och Levys senaste bok.

Bildtext

Rysslands annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Carl Bildt, Angela Merkel och John Kerry talar om djungelns lag. Läget är onekligen allvarligt. Folkrätten är små staters skydd mot övergrepp från stormakterna. Den åberopade vi i våra protester mot krigen i Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen, krig som fördes i strid mot FN-stadgan av Förenta Staterna och dess allierade. Dessa krig och västmakternas långtgående inblandning i andra länders inre angelägenheter har fört oss till det kaos och den djungelns lag som nu råder.

Bildtext

Den svenska modellen är åter i ropet. Men den är av nytt märke. Konkurrensutsatt järnväg, friskolor och lösliga anställningsformer är föredömen för de styrande i Europa. Med New Public Management och en medelklass utlämnad åt bankerna lättade ballongen.

Bildtext

Det går inte att anslå mer medel till det allmänna, och de gamla har blivit för många. Det hävdar politiker som i samförstånd skär ner och privatiserar. Men är det självklara så självklart?

Bildtext

Höstens val blir ett skolval. Fler och fler säger att de försvarar den kommunala skolan, men verkligheten visar på motsatsen. Kerstin Gustafsson Figueroa berättar om det socialdemokratiska Sundbyberg, där politiken leder till att den kommunala skolan tappar elever samtidigt som friskolornas vinster ökar.

Bildtext

Kapitalet lämnar avtryck i våra kroppar. Svindlande börser värker i nacke, knän och muskler. Det kryper i en kropp som går sönder. Domnar och kittlar. Smärta är en senare hållplats. Det börjar med en kyla som kommer av brist på cirkulation. En sakta erövring i en arbetande kropp.

Bildtext

Tre årtionden av nyliberal politik som låtit ägarna av kapital berika sig gränslöst på investeringarnas, realekonomins och det arbetande folkets bekostnad. Ojämlikheten i den rika världen är nu lika stor som i början av förra århundradet. Hur vidmakthålla illusionerna om framsteg och växande välstånd, hur skyla klasskillnaderna?

Bildtext

Nassarna har attackerat Glassfabriken!

Bildtext

Försvarspanik råder efter krisen i Ukraina. Vart tog det svenska försvaret vägen? Gotland och andra landsändar är övergivna, bara hemvärnet är kvar. Försvarsministern kräver 70 nya JAS Gripen, och försvarsberedningen gör i sista stund en ny säkerhetspolitisk bedömning. Uppståndelsen har en okänd förhistoria. Detta är berättelsen om hur det svenska neutralitetsförsvaret försvann och insatsstyrkor för Natos krig kom i dess ställe. Huvudrollen har ett amerikanskt konsultföretag med mångårig erfarenhet av att göra pengar på fantasifulla projekt för Pentagon och dess spionorgan.

Bildtext

En politisk och militär konflikt hotar att slå sönder Ukraina. Men landet är också ett ekonomiskt byte. Jack Rasmus analyserar det ekonomiska maktspelet. Artikeln skrevs före IMF-överenskommelsen den 27 mars.

Bildtext

Vad gör Europas härskarklass när den härskar? Tyskarna sänker löner och lägger beslag på tillverkningsindustrin i Östeuropa. Fransmännen försöker flytta runt pengar på hemmaplan och i Sydeuropa. Ur detta föds kriser och politiska konflikter. De franska ekonomerna Gérard Duménil och Dominique Lévy analyserar makt, ägande och nätverk hos den globala ekonomiska härskarklassen. Clarté presenterar här ett utdrag ur deras senaste bok. Först en introduktion.

Bildtext

Med intresse och stigande oro har jag tagit del av den färska utredningen Våldsbejakande extremism (Ds 2014:4) som EU-ministern Birgitta Ohlsson beställt från sitt departement. Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan, har författat.