Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

3/14 Molnet - bolagen tar över nätet

Två förkortningar att hålla reda på: TTIP står för det handelsavtal EU och USA förhandlar om i tysthet. ISDS, som ska ingå i avtalet, ger utländska investerare rätt att stämma stater som äventyrar deras vinster. Kapitalets diktatur formaliserad i transatlantisk skala.Hög tid att organisera motstånd!

Den nya tekniken ledde oss inte ut ur kapitalismens hierarkier. Den fastnade i dem. Med molntjänster, digerdata och crowdsourcing stärker de stora IT-företagen sitt grepp över cyberrymden. Arbetet utarmas, våra liv förflackas och allt vi företar oss i nätverket blir exploaterbar råvara i bolagens serverhallar. Ett tag till.

Anders Ramsay hävdar att Zachariah har i sin kritik av Marx "Kapitalet" i det förra numret missförstått det mesta.
John Bellamy Fosters nyutgivna bok "The Theory of Monopoly Capitalism" analyseras.

Bildtext

Valet är ett högst förväntat nederlag för dem som trodde att vi genom att säga bye, bye till borgarna i valbåset skulle omvälva landet. Trots regeringsskiftet kommer de närmaste fyra åren inte att innebära någon större kursändring i svensk politik. Stefan Löfven har länge deklarerat att partiet ämnar söka "breda samförståndslösningar" i riksdagen, och så när som på en kraftig förskjutning från Moderaterna till Sverigedemokraterna är mandatfördelningen i riksdagen i stort densamma som förut.

Bildtext

Den nya tekniken ledde oss inte ut ur kapitalismens hierarkier. Den fastnade i dem. Med molntjänster, digerdata och crowdsourcing stärker de stora IT-företagen sitt grepp över cyberrymden. Arbetet utarmas, våra liv förflackas och allt vi företar oss i nätverket blir exploaterbar råvara i bolagens serverhallar. Ett tag till.

Bildtext

Gilla ett inlägg på Facebook. Det blir en pusselbit i kartläggningen av dina ideologiska, kommersiella, kulturella och politiska preferenser. Pusslet lägger de som har de största resurserna.

Bildtext

Vi måste sluta upp med att diskutera frågor om våld och icke-våld utifrån moraliserande termer. I politiken finns det bara en moral: att ha framgång. Alla handlingar som leder till att motparten får framgång är, om inte omoraliska, så i alla fall hycklande, det vill säga man verkar objektivt för mål som man säger sig inte ha.

Bildtext

2014. Plötsligt var namnet ISIS på allas läppar, Syrien drunknade i ett inbördeskrig och USA med allierade började bomba (igen). Och kommentatorerna talade om ett hotat arv från Sykes-Picot. Medierapporteringen är förvirrande (jämför Clarté 2013/4). Arabvärldens statssystem är utmanat, men kanske inte på det vis många påstår. Faran kommer, även denna gång, till stora delar från krafter utanför arabvärlden.

Bildtext

Medan världens blickar riktades mot Gaza, fortsatte den israeliska ockupationen på Västbanken i oförminskad skala. Här sker återkommande brott mot folkrätten, många gånger i närmast total mediaskugga. Erik Törnlund rapporterar från den israeliska arméns firing zone.

Bildtext

Gigantiska företag invaderar våra dagliga liv och tar över allt mer av världsekonomin. En central tradition inom marxismens politiska ekonomi varnade tidigt för utvecklingen.

Bildtext

I all tysthet började EU och USA i juni förra året att förhandla om ett frihandelsavtal mellan parterna, det så kallade TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Det skulle resultera i världens största frihandelsområde. Ta bort handelshinder och skapa gemensamma standarder, det var budskapet.

Bildtext

Folkmusik är en rörelse underifrån. Men romantiker odlar ibland en autenticitetsmyt för att avgränsa en ren och ofördärvad subkultur. Niklas Heliosson berättar historien om Lomax, Lead Belly och drömmen om det ursprungliga.

Bildtext

1914 sprang de intellektuella åt samma håll som sina regeringar - med några få undantag. Thomas Mann utvecklade lojalt en sofistikerad tysk nationalism, byggd på föreställningar om tysk särart och "kultur" i motsats till fransk "civilisation". Men hans bror Heinrich, internationalist, begrep bättre.

Bildtext

I Clarté 4/2013 recenserade David Zachariah Michael Heinrichs introduktion till Marx Kapitalet, som översatts till svenska. Han var kritisk. Bland annat vände han sig mot tolkningen av arbetsvärdeteorin. Zachariah har i sin kritik missförstått det mesta, hävdar Anders Ramsay, en av översättarna. Zachariah svarar i nästa nummer.

Bildtext