1/15 Klasserna i Sverige

EKONOMISKA och sociala klyftor växer. Det är resultatet av kapitalismens klasslogik: den exploatering av merarbete som leder till att samhället delas upp i två grupper med olika ekonomiska villkor och intressen. Kampen för socialism är kampen mot denna logik.
Ändå har den socialistiska vänstern under de senaste decennierna ägnat allt mindre intresse åt fenomenet klass. I stället har den riktat fokus mot frågor om identitet och erkännande. Och samtidigt sprids myten att vi alla blir medelklass.
Med detta nummer inleder Clarté ett projekt om klasser och klasskonflikter i Sverige. Det kommer att löpa över flera nummer och syftar till att revitalisera klassdiskussionen inom vänstern.

I övrigt bl.a. Walden Bello om "När vänstern flyr förorten tar andra över" och Dan Jerrestam om immateriella rättigheter i artikeln "Befria det skapande arbetet!"

Bildtext

EU-projektet med dess centralt dikterade avregleringar, privatiseringar och strypkoppel på de sociala utgifterna har utmynnat i en omfattande ekonomisk och social kris. Många betalar ett högt pris för experimenten. Därför är det knappast förvånande att uppslutningen kring nyliberalismen försvagats. Med några undantag är det dock inte vänstern som växer i det politiska vakuumet efter kraschlandningen. I stället är den mest påfallande trenden i europeisk politik en snabb och massiv tillväxt av högerextrema rörelser. Det manar naturligtvis till eftertanke.

Bildtext

EKONOMISKA och sociala klyftor växer. Det är resultatet av kapitalismens klasslogik: den exploatering av merarbete som leder till att samhället delas upp i två grupper med olika ekonomiska villkor och intressen. Kampen för socialism är kampen mot denna logik.

Bildtext

52 procent tillhör arbetarklassen, 38 procent mellanskikten, 6 procent småborgerligheten och 1 procent bourgeoisien. Så kan man sammanfatta en klassanalys av Sverige. Men bakom siffrorna döljer sig både komplicerade avgränsningsfrågor och stora samhällsförskjutningar.

Bildtext

Hembiträdena blir fler - eller anställda i hushållsnära tjänster, som det så vackert heter. Ökade klassklyftor är grundorsaken. Det svarta arbetet minskar inte. Förtrycket är tredubbelt: av kön, klass och etnicitet.

Bildtext

Vem tillhör arbetarklassen? Ja, det beror på om vi talar om klass i strukturell eller historisk mening. Magnus Nilsson diskuterar det marxistiska klassbegreppet, outvecklat i Marx skrifter och omstritt i dag.

Bildtext

Hörde på Morgonekot 26 mars att riskkapital från USA köper upp halva den svenska taxirörelsen. Efter elva år som taxiförare fick det mig att vilja ge en bild av hur denna företagspyramid är uppbyggd.

Bildtext

- Nej, jag tvekade inte. Det kändes bra, till och med mycket bra. Mikael Wiehe tar emot Jan Myrdals stora pris, Leninpriset, 2015. Han tycker att pristagarna bildar en liten motståndscell mot den rådande nyliberala ordningen, och han är gärna en av dem.

Bildtext

Mikael Nyberg granskar ett återkommande argument för Natomedlemskap. Var Ryssland verkligen först med att riva upp folkrätten och ändra gränser med vapenmakt i det nya Europa?

Bildtext

Vänstern har hållit sig borta från Paris invandrartäta, muslimska förorter. I stället har den lockats in i etnicitetsdebatter om slöjförbud. Det är en av förklaringarna till morden på Charlie Hebdo och i kocheraffären. Walden Bello, filippinsk samhällsvetare, kommenterar terrorn i Paris och rasisternas framgångar.

Bildtext

Kapitalismen blir till sist ett hinder för utvecklingen av produktivkrafterna. Så lyder klassisk marxistisk teori. Det stämmer med mycket så kallad immateriell produktion i dag: uppfinningar, medicinsk forskning och litterära och musikaliska verk. Storbolag tar hutlöst betalt för patent och upphovsrätter medan villkoren för det skapande arbetet försämras.

Bildtext

Nyligen kom den hittills bästa biografin över Astrid Lindgren (1907-2002), dansken Jens Andersens "Denna dagen, ett liv".

Bildtext