3/15 Spelet om Eurasien

Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien - var finns inte Nato? Och Sverige ska med; kampanjen är intensiv. Nato ger sig in i krig i många delar av världen, i strid med folkrätt och internationella konventioner. Vad innebär ett Natoanslutet Sverige? Spänningen stiger i närområdet, som det heter. Risken ökar betydligt att fler unga svenskar kommer hem i kista eller plastsäck. Vi ger aktivt stöd till USA:s strategiska strävanden.
I detta nummer av Clarté beskriver vi det skärpta världsläge där den svenska neutralitetspolitiken håller på att spelas bort.
Mathias Cederholm överblickar spelet mellan USA och regionala stormakter som Ryssland och Kina, Richard Sakwa tillbakavisar vanliga myter om konflikten i Ukraina och Hans Isaksson kommenterar en typisk kommentar till den senaste händelseutvecklingen i Syrien.
För antimperialister och fredsvänner gäller det nu att förhindra en svensk Natoanslutning.

Bildtext

Visst vore det enklare om folk som asylsökande eller tiggare inte funnes!

Bildtext

Vad rör sig i huvudet på en amerikansk säkerhetsrådgivare när hen tittar på en karta? Efter Sovjetunionens sönderfall tycktes statsledningen i Washington kunna styra och ställa i världen som den ville, men snart hopade sig utmaningarna. Ryssland ställer till förtret i Ukraina och Syrien, i öster växer sig Kina allt starkare och i de styrande kretsarna i USA och Västeuropa tvistas det om vägen framåt. Strategerna söker vägledning hos tänkare från imperialismens storhetstid.

Bildtext

Ett demokratiskt men fattigt Ukraina hotas av ett aggressivt Ryssland som annekterat Krim och startat inbördeskrig i landets östra del. Så enkelt brukar Ukrainakonflikten beskrivas. Den brittiske samhällsvetaren Richard Sakwa komplicerar bilden. USAs strävan efter global hegemoni får Ukraina att falla samman. Vi återger delar av ett kapitel i Sakwas bok Frontlinje Ukraina, nyligen utkommen på svenska (Karneval förlag).

Bildtext

Ryssland har som andra stormakter strategiska motiv för att ge sig in i det syriska inbördeskriget. Men Ryssland råkar följa internationell rätt. Det gör inte USA och dess allierade. Vem bryr sig bland svenska kommentatorer? Hans Isaksson läser ett typiskt inlägg.

Bildtext

Jag vill bara berätta om mitt arbete som jag älskar...

Bildtext

Vilka konflikter väcks när man från höger och vänster talar om utanförskap eller fetischerar grupper i marginalen av ekonomin? Och är det meningsfullt att dra en gräns mellan medelklass och arbetarklass? Ekonomhistorikern Lovisa Broström diskuterar skiljelinjer som leder politiskt fel. Artikeln är ett inlägg i Clartés klassanalysprojekt.

Bildtext

Den politiska utvecklingen i Sverige lämnar mycket övrigt att önska. Men ibland finns små ljusglimtar om man beskådar vissa fenomen med ett kisande och välvilligt inställt öga. Ett sådant fenomen är den i princip enade kritiken, om än av olika skäl, från etablerade svenska partier, seriösa debattörer och ideella organisationer mot Amnesty Internationals beslut att verka för fullständig legalisering av prostitution - eller "sexuella tjänster" som sexindustrins lobbyister brukar kalla det. Amnesty International väljer att beskriva det som att "sexarbetares rättigheter är mänskliga rättigheter".

Bildtext

Under 1960-talet fick PCF, det franska kommunistpartiet, 60 procent av alla arbetarröster. I presidentvalet 1969 21 procent av samtliga röster. I dag är partiet nästan utraderat. Förändrad klassbas, svag förankring bland invandrare och allmänhumanism i stället för marxism, är en del av förklaringen.

Bildtext

Efter de allmänna valen i Turkiet i början av juni skedde en relativt dramatisk förändring på den parlamentariska scenen. Styrande Rättvise- och utvecklingspartiet, AKP, gick till val med ambitionen att efter 13 år med absolut parlamentarisk majoritet utöka sitt mandat och därmed få till en ändring av konstitutionen. Detta för att skapa ett presidentsystem, något som skulle innebära utökade befogenheter för den sittande presidenten, och tillika AKP:s grundare, Recep Tayyip Erdogan. Valet blev ett totalt fiasko för AKP då de förlorade sin absoluta parlamentariska majoritet, och för första gången sedan 2002 upplevde partiet en tillbakagång i väljarstödet (från 49,8 procent till 40,9 procent).

Bildtext

Regeringen förbereder nya lagar för att inordna Sverige i det "krig mot terrorismen" som regeringen i Washington utlyst. Det är populistiska utspel som undergräver rättsäkerheten, skriver Gösta Hultén från medborgarrättsrörelsen Charta 2008.

Bildtext

KOA, sa polarna på Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Karl-Olov Arnstberg ska det uttydas.

Bildtext

För 100 år sedan, i november 1915, avrättades Joe Hill, född som Joel Hägglund i Gävle 1879. Han dömdes för mord på en handelsman i Salt Lake City.

Bildtext