4/15 Den nya svenska modellen

Centrum-periferi

Eurokris och flyktingar, krig och terrordåd - kanske finns det ett underliggande samband. Clarté undersöker en grundläggande mekanism i den kapitalistiska ekonomin: tendensen till en delning mellan förväxta metropoler och utarmade utkanter. Vi kikar på Europa och dess närmaste grannskap men också på ett Mexico fångat i ett handelsavtal med USA.

Kapitalismens delning i centrum och periferi framkallar stora folkförflyttningar. Kapitalägarna välkomnar den utländska arbetskraften – men inte människorna som följer med. Migranterna ska vara här på undantag, exploaterbara i flexibla former. Det är idealet.

Bildtext

Det talas om kris och katastrof. Nu är åter dags att skära i välfärden. När folk oroas kan överheten pressa fram ytterligare nedskärningar. Denna gång handlar det om flyktingarna.

Bildtext

Kapitalismens delning i centrum och periferi framkallar stora folkförflyttningar. Kapitalägarna välkomnar den utländska arbetskraften - men inte människorna som följer med. Migranterna ska vara här på undantag, exploaterbara i flexibla former. Det är idealet.

Bildtext

Motsättningarna mellan Nord- och Sydeuropa växer. Syd blir avsättningsmarknad och säte för turism och låglöneindustri. Också Östeuropa reduceras till periferi. Alternativet är folkrörelser för rättvis omställning, skriver Tord Björk från Jordens Vänner. Både Ukraina och Grekland står på ruinens brant och kan vilken dag som helst gå i konkurs. I Ukraina väntar sju miljoner bönder på sitt öde när IMF går in med lån för att främja övergång till ett fossilberoende och kemikaliebaserat industrijordbruk. Det behöver bara bråkdelar av den arbetskraft som i dag odlar livsmedel åt många i landet och för export.

Bildtext

Karin Hedbrant återvänder till Nässjö, "staden som Gud glömde". Här möts periferins folk i second hand-butiken.

Bildtext

Frihandelsavtalet NAFTA skulle ge utveckling och välstånd. Det blev inte riktigt så.

Bildtext

Strax före klockan 11 blev det stopp i pendeltågstrafiken på grund av obehöriga på spåren vid Södra station. Utöver att åkalla all världens förbannelser över de som orsakade stoppet, tänkte jag göra några påpekanden.

Bildtext

2016 års avtalsförhandlingar pågår. De samordnade LO-avtalsförhandlingarna har fallit samman. Många LO-förbund vill lämna märket som sätter lönetaket, men IF Metall fortsätter att agera marionett till Svenskt Näringsliv. Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö är kritisk.

Bildtext

Efter Parisattentatet ökar bombningarna i Syrien. IS vill upprätta sitt terrorkalifat, hökarna i USA talar om en saudisk klientstat, och Erdogans Turkiet siktar mot ett modernt sultanat. Stormaktskapplöpning pågår. Måtte FN ges en chans, skriver Mathias Cederholm.

Bildtext

Du söker 20 miljoner från EU till ett arbetsmarknadsprojekt om 52 miljoner. De felande 32 miljonerna är luftpengar i bokföringsmanövrer. Sedan arvoderas coacher, rekryterare, samordnare, utvärderare och marknadsförare. Ett antal människor betalas 295 kronor om dagen för att visa upp sig som lyckade exempel. Alla menar faktiskt väl. Men fängelset består. Malin Mc Glinn är doktorand vid Malmö Högskola och forskar om EU:s sociala projektindustri.

Bildtext

Magnus Lintons dödförklaring av svensk narkotikapolitik har fått stort genomslag. Faktaunderlaget är svagt, visar Pelle Olsson,aktiv i Riksförbundet Narkotikafritt Sverige.

Bildtext

Cool Britannia var melodin under Tony Blairs regeringsår. Nu börjar vreden underifrån höras igen på den brittiska musikscenen.

Bildtext