1/16 Någonstans att bo

Marknadslösningar i stora samhällsfrågor leder bort från välfärd och rättvisa. Bostadskrisen är ett övertydligt exempel. En halv miljon nya bostäder saknas för de närmaste fem åren. Organiserad brottslighet säljer hyreskontrakt svart för tiotusentals kronor. Pyramidspelet med bostadsrätter och villapriser accelererar mot sammanbrott.
Vad göra? Förslagen haglar från alla håll och klassintressen. Den linje som segrar i dag kommer att sätta spår i årtionden. Det är av nöden att lägga fast ramarna för en långsiktig bostadspolitik som styr mot ett annat samhälle.
Karin Hedbrant överblickar det folkliga motstånd mot bostadspolitiken som tar form - eller inte tar form - i miljonprogrammets renoveringsområden. Peter Sundborg frilägger det marknadsfixerade stadsplaneringstänkande som dominerar svenska kommuner. Och med 1900-talshistorien som lärostycke skiljer Erik Berg ut avgörande punkter i en långsiktig, framåtpekande bostadspolitik.

Bildtext

Under förra året var Sverige det land som tog emot flest flyktingar per invånare i hela Europa. Enligt en närapå samlad press och politikerkör från S till M, fick bördan välfärdssystemet att vackla.

Bildtext

Marknadslösningar i stora samhällsfrågor leder bort från välfärd och rättvisa. Bostadskrisen är ett övertydligt exempel. En halv miljon nya bostäder saknas för de närmaste fem åren. Organiserad brottslighet säljer hyreskontrakt svart för tiotusentals kronor. Pyramidspelet med bostadsrätter och villapriser accelererar mot sammanbrott.

Bildtext

Miljonprogrammet byggde hyresrätter i stor skala. Nu renoveras husen. Hyresgäster värjer sig mot lyxrenoveringar och hyreshöjningar. Karin Hedbrant rapporterar om försök att organisera motståndet. Bostaden har överallt och i alla tider varit en markör för social status. Men möjligen var den just i Sverige under några få decennier det inte lika självklart som i övriga världen. Med en medveten statlig bostadspolitik under trettio, fyrtio år från 1950-talet och framåt har en stor del av bostadsbeståndet bestått av kommunala bolag som drivits av så kallat "allmännyttiga" principer, en idé som uppskattats av människor ur skilda klasskikt. Det har varit en unik företeelse. Men steg för steg har en bostadspolitik med sociala förtecken avvecklats. Det är en konsekvens av socialdemokratins abdikering från att företräda låglöneklasserna. En fordom inflytelserik - också den unik svensk - hyresgäströrelse som stagnerat i sina arbetsformer och ambitioner har inte haft styrka nog att bjuda motstånd.

Bildtext

Hans Isaksson tipsar om allt du behöver för att göra rätt intryck. Det finns ett gammalt recept för social framgång: ät under ditt stånd, klä dig efter ditt stånd, men, framför allt, bo över ditt stånd.

Bildtext

Kommuner och regioner konkurrerar om investeringar och invånare. Den "kreativa klassen" ska lockas till den egna staden. Samtidigt förväntas en växande klass av servicearbetare tillgodose de välbärgades behov. Peter Sundborg berättar om omvandlingen av Sundsvall.

Bildtext

En reflektion över bostadsläget. Var finns det plats för "enkelt" folk?

Bildtext

Bostaden handlar om människors grundläggande behov och drömmar. Marknadslösningar kan aldrig åstadkomma en bostadsförsörjning i folkflertalets intresse. Men i dag står vi där, som på 1920-talet: akut bostadsbrist och skenande kostnader. Det finns alternativ att kämpa för. Erik Berg, arkitekt och socialist, arbetar med miljöfrågor och demokratisk stadsplanering.

Bildtext

Så minskar du som konsument ditt ekologiska fotavtryck!" "Vi konsumerar alldeles för mycket." "Fler borde konsumera på ett mer ansvarsfullt sätt." "Det är inte svårt att dra sitt strå till stacken."

Bildtext

Båten är överfull av flyktingar, påstås det. Samtidigt sägs EU vara överfullt av åldringar. Hur lösa båda kriserna? Cirkulär migration, lyder formeln. Arbetskraft utan medborgerliga rättigheter. Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, sätter in EU:s flyktingpolitik i ett större sammanhang.

Bildtext

I maj beslutar riksdagen om det så kallade värdlandsavtalet. Det skulle knuffa oss halvvägs in i Nato och vara ett brott mot neutralitetspolitiken. Det finns alternativ, skriver Hans M Gabrielsson.

Bildtext

Vem vann Vietnamkriget? Den 30 april 1975 var det inte svårt att säga. Hela världen visste. Vi såg stjärnbaneret rullas ihop och den sista helikoptern lämna USA:s ambassad i Saigon.

Bildtext

En vers ur The Foggy Dew, en av de vackraste sångerna om Påskupproret. Om de som åter reste upprorets fana på Irland:

Bildtext