2/16 Robotarna

Temanummer om maskinerna och det levande arbetet...

Bildtext

Det går fort nu. Den 25 maj ratificerade riksdagen värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Överrenskommelsen knyter än tydligare Sverige till USA-imperialismen. Avtalet är luddigt, och många av de förpliktelser som finns i det regleras i tilläggsdokument som oftast är hemligstämplade. Frågan om utplacering av kärnvapen är helt utelämnad från avtalet, vilket ger misstanken att det kan komma att ske.

Bildtext

De är gula till färgen och rör sig som kräftdjur. De pyser och frustar, vrider sig runt, sträcker ut sina gripdon, suger sig fast vid plåtstycken och svingar dem genom luften till följande position i produktionskedjan. Oavbrutet, outtröttligt samma rörelser.

Bildtext

Vård och omsorg kräver levande människor i arbete. Den avancerade tekniken kan tjäna profitjägarna eller anställda och brukare.

Bildtext

Vad händer när robotar producerar robotar, och alla varor och tjänster? Kapitalismen försvinner, men inte klasskampen. Det ekonomiska systemet kan bli som det gamla romarrikets, slavar mot aristokrater. Ägandet av produktionsmedlen avgör. Niklas Eriksson har läst den marxistiska ekonomen Michael Roberts.

Bildtext

Datorer är snart intelligentare än människor, sägs det. Visst, de kan finna mönster i väldiga datamängder. Men hajpen kring big data är överdriven.

Bildtext

Kapitalet sänker sina kostnader genom att flytta produktionen, omorganisera och införa ny teknik. Men allt arbete låter sig inte ersättas av robotar och allt arbete kan inte flyttas.

Bildtext

Ingen har väl missat högerns högljudda kritik av "identitetspolitik". Fokuset ligger ofta på att vänstern är fånig, att nu får man inte säga vad man vill i det här jävla landet. En vanlig reaktion och tankegång från kamrater vänsterut är att "om högern kritiserar det så är det rätt!". Det är ett farligt förhållningssätt där vi dansar efter högerns pipa. I stället för att ta första steget, lägger vi de egna analyserna på hyllan och reagerar på de andras politik.

Bildtext

Det började med rörelsen Nuit debout ("Uppe på natten"). Sedan har anställda vid oljeraffinaderier, kärnkraftverk, järnvägar, buss, tunnelbanor, flyg och renhållning strejkat. Etablerade franska partier, inklusive Front National, tar avstånd men tvingas till eftergifter. Clarté har fått en kommentar från Paris.

Bildtext

Det är en myt att folken i muslimska länder vill uttrycka sina politiska strävanden i religiös skepnad. Det är likaså en myt att nationalism och kommunism har spelat ut sin roll i arabvärlden. Åke Kilander anmäler en nyutkommen bok om Egypten som är fri från det västliga medieperspektivet.

Bildtext

Starka institutioner som har medborgarnas förtroende är en förutsättning för demokrati och framsteg. En vänster som vill riva institutionerna begår ett strategiskt misstag. Anders Björnsson tar upp en principdebatt.

Bildtext

Olle Josephson kommenterar Anders Björnssons inlägg om vänstern och institiutionerna på föregående sidor i detta nummer av Clarté.

Bildtext

Försvarsanalytikern Hans Isaksson har ett förslag.

Bildtext

Socialdemokratin: Det måste en gång bli så, att klassamhället Sverige avlöses av folkhemmet Sverige...

Bildtext

Magnus Gustafson, 35-årig journalist från Örebro, utkom i vår med boken Memoarer. Bearbetningar av socialdemokratiska memoarer. Titeln beskriver innehållet: socialdemokratiska politikers memoarer och tal - men i omklippt version.

Bildtext