I höst kommer Aurora, en av de största militärövningarna på många år, att genomföras i Sverige. Sammantaget 20 000 soldater övar under tre veckor i olika delar av vårt land. Att det svenska försvaret genomför militärövningar är i sig inget märkligt. Men anmärkningsvärt är att en stor del av de deltagande soldaterna inte är svenskar, utan kommer från olika Nato-länder, däribland USA. Från USA deltar ett stridsvagnsförband. På en direkt fråga har den svenska försvarsmakten svarat att man inte kan garantera att det inte har kärnvapen med sig. Mycket av verksamheten kommer att äga rum på Gotland. Det finns god anledning att förmoda att övningen i hög grad riktar sig mot Ryssland.

Övningen är en del av det värdlandsavtal som Sverige tecknat med Nato. Detta avtal är ett led i en process där olika svenska regeringar från och med början av 1990-talet i allt större utsträckning underordnat sig USA-imperialismen. 1994 gick Sverige med i Partnerskap för fred. Hösten 2014 gick Sverige med i något som kallas Interoperabilitetsplattformen tillsammans med 24 andra länder, bland annat Bahrain och Förenade Arabemiraten som deltar aktivt i Jemens förstörelse. Sverige gick också med i något som kallas Enhanced Operability Program, som ytterligare fördjupar samarbetet med Nato. Alla dessa avtal är bilaterala, men det är förstås USA som är storebror.

10101_01.jpg

Den svenska neutralitetspolitiken, som härstammar ända från Karl XIV Johans tid, har tjänat Sverige väl. Vi har lyckats hålla oss utanför två världskrig. Den har också gjort det lättare för folkliga krafter att påverka svensk utrikespolitik och göra den mer självständig mot imperialistmakterna. Detta har också varit värdefullt för länder i tredje världen som önskat gå sina egna vägar.

Om vi inte lyckas vända denna process blir Sverige till slut medlem i Nato. Det vore ett stort nederlag för det arbetandee folket, som skulle riskera att bli kanonmat. Det vore också nederlag i kampen mot imperialismen. Därför är det nödvändigt att mobilisera motståndet mot svenskt Nato-medlemskap. Anpassningen är långt gången, men ännu vågar inte den rödgröna regeringen ansöka om medlemskap. Stora folkliga protester mot Auroraövningen kan skicka en signal till regeringen. Sluta upp med anpassligheten, återställ den svenska neutralitetspolitiken, inget svenskt Nato-medlemskap!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

2/17 Makten bakom orden

Category Image