Under sommaren fattade FN beslut om ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett av de länder som röstade för var Sverige. Dock krävs det att femtio länder ratificerar avtalet för att det ska börja gälla. Sedan den svenska regeringens husse i Vita Huset morrat till, via ett brev från USAs försvarsminister Mattis, blev Sverige helt plötsligt tveksamt till att skriva på. USA hotade med att säga upp Sveriges partnerskap med Nato.

Kravet på att skrota alla kärnvapen ska först och främst riktas mot USA och dess allierade. Tillsammans med Ryssland står USA för över 90 procent av alla kärnvapen - de båda staternas arsenaler är ungefär lika stora - och USA är det enda land som använt kärnvapen i krig.

Kärnvapenförbudet måste också kopplas till ett återupprättande av folkrätten. Folkrätten är avgörande för små staters överlevnad. Utan den härskar den starkares rätt. Stormakterna, främst USA, har under de senaste decennierna öppet satt folkrätten ur spel. Konsekvenserna för världsfreden har varit katastrofala. Under 2000-talet har Afghanistan, Irak och Libyen anfallits med väldiga bombmattor som slagit sönder vital infrastruktur. Efter att ha "befriats" har dessa stater fallit samman i inbördeskrig och kaos och ett närapå omätbart civilt lidande.

Under kriget mot Irak använde USA vad som kan betecknas som lågintensiva kärnvapen, bomber med utbränt uran. De är förödande för kommande generationer av irakiska barn. Så länge som USA hetsar mot och hotar små och mellanstora stater, som till exempel Nordkorea och Iran, är de i sin fulla rätt att i självförsvar utveckla kärnvapen.\ri #r 10201_01.jpg "Bild: Robert Nyberg."}

Kravet på en kärnvapenfri värld är ett nödvändigt krav, nödvändigt för vår överlevnad. Men kraven på nedrustning ska inte riktas mot länder som med rätta oroar sig för vad Vita Huset kan tänkas ta sig för gentemot dem. De ska riktas mot USA och dess allierade. Det måste också förenas med ett krav på ett återupprättande av folkrätten och dess våldsförbud.

För att visionen om en kärnvapenfri värld, där folkrätten råder, ska bli verklig krävs en massiv, antiimperialistisk fredsopinion. Sverige måste göra upp med nuvarande anpasslighet, ratificera avtalet om kärnvapenförbud och avveckla Natosamarbetet. Fredsvänner och antiimperialister har mycket arbete framför sig.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

3/17 Hundraåringen som försvann

Category Image