Det finns en scen i Staffan Juléns film "Staten och kapitalet" - den som handlar om hur ett av världens bästa och mest likvärdiga skolsystem på 25 år förvandlades till en nyliberal vinstmaskin åt några smarta entreprenörer - som är extra avslöjande. Jag tänker på när skolprofitören och moderaten Peje Emilsson uppträder aggressivt och nästan hotfullt mot forskaren Laura Hartman. Peje som annars är vänligheten och lågmäldheten själv. En småmysig farbror som bara gör det som ligger i tiden. Det som alla innerst inne tycker är nödvändigt. (Och som en bieffekt tjänar några hundra miljoner på det.)

Hartmans rapport som visade att privatiseringen av välfärdssektorn inte lett till kvalitets- eller effektivitetsvinster, fick ett aggressivt bemötande från de som tjänade miljoner på privatiseringen. Peje tog på sig uppgiften att på SNS-seminariet anklaga henne för faktafel och att ha gjort den sämsta rapporten som han någonsin sett! Det var en avrättning! Den trevliga mysfarbrorn försvann på mindre än en sekund.

Ungefär samma känsla infann sig när min lärarkollega Magnus Ekblom och jag skrev kritiska artiklar om skolbolaget Academedias vinster som snor resurser från undervisningen, håller nere lärartätheten, gör att det inte finns idrottssalar, slöjdsalar, bildsalar, skolgårdar, bibliotek (och där de finns är de undermåliga). Som gör att elever inte får ut den undervisningstid de har rätt till. Som gör att rektorer och bolagsägare pressar lärare att sätta glädjebetyg. Så länge du som lärare håller tyst om bristerna och accepterar att komma på nödlösningar varje dag tycker skolbolagen att du är en kompetent lärare. Men om du agerar fackligt och politiskt mot vinstintressena blir du avstängd, omplacerad eller utköpt. Det finns flera fall där lärare blivit utköpta mot ett skriftligt löfte att inte avslöja allvarliga brister.

10508_01.jpgGöran Drougge är lärare.

I våra lärarjobb inom Academedia hade jag i sexton år och Magnus i nio år jobbat utan en enda prick. Vi blev utsatta för en hel serie trakasserier, anklagades offentligt för att vara våldsamma, för att ha haft en "politisk agenda i klassrum och lärarrum", och det mest fantastiska, att vi skulle ha talat om för eleverna "hur samhället egentligen skulle vara". Inte illa.

I själva verket är det Academedia som har en politisk agenda. Något de avslöjade när de mejlade brev till sina 15 000 anställda där de "informerar" om att SD och allianspartierna har samma hållning som Academedia i frågan om vinstbegränsning.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

2/18 Demokratin tur och retur

Category Image