Socialdemokratins nedgång var tydlig i riksdagsvalet. Men frågan är om inte partiets kris märks tydligast i kommun- och landstingsvalen i partiets tidigare kärnområden i Norrland. I flera fall har klassiska välfärdsfrågor som sjukvårdens organisering utlöst flykten från socialdemokratin i de lokala valen. I Norrbotten ledde Sjukvårdspartiets framgång till att Socialdemokraterna förlorade makten i regionfullmäktige (tidigare landstinget) efter 84 år. Av den tidigare majoriteten återstår nu bara lite drygt 37 procent för S och V samtidigt som MP ramlade ur.

I Kiruna fick Sjukvårdspartiet nästan 70 procent av rösterna i landstingsvalet. Vid valet till kommunfullmäktige i Kiruna blev Centerpartiet största parti! Här finns ett tydligt samband med diskussionen om framtiden för Kiruna lasarett. I landstingsvalet i Västernorrland har också sjukvårdsfrågorna fått genomslag. Där tappade S drygt 12 procentenheter. I landstingsvalet i Sollefteå fick Sjukvårdspartiet i Västernorrland drygt 32 procent och Vänsterpartiet, som också säger sig värna sjukhuset, något över 26 procent. Liknande siffror kan registreras i många norrländska kommunalval.

10601_01.jpgSunderby sjukhus - en omstridd centralisering av vården i Norrbotten. Bild: Joakim Syk, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Resultaten i Socialdemokraternas kärnområden visar med brutal tydlighet att partiet saknar både politik och förmåga att skapa trovärdighet kring hur utmaningarna för välfärden ska lösas på 2010-talet i de delar av Sverige som ligger utanför storstadsområdena. Folk har länge varit trötta på den socialdemokratiska kommun- eller landstingspampen. När han (oftast en han) inte heller förmår leverera någon trovärdig vision av framtidens välfärdslösningar vänder sig en stor del av de förut trogna väljarna till populister i lokala missnöjespartier, Sverigedemokraterna eller Centerpartiet. När dessutom den lokala arbetarrörelsen har reducerats till träffar för de närmast sörjande där man hellre ägnar sig åt att fördela nämndposter än att utveckla en lokal välfärdspolitik, återstår nog inte mer än en begravningsmässa över det som en gång var de europeiska socialdemokraternas flaggskepp.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

3/18 Klimatkrisen

Category Image