Det bubblar och fräser i många bostadsområden just nu. I Göteborg samlas hyresgäster i stora skaror för att motsätta sig fastighetsägares krav på marknadshyror och kommunala utförsäljningar. I Stockholm resulterade höstens borgerliga valframgång i nya framstötar för att förvandla stora delar av hyresbestånden till privat vinstverksamhet: Omvandla! Sälj ut! Som om ingenting hade lärts av av utförsäljningarna för tio-femton år sedan. När många av oss trodde att all forskning om en allt djupare segregation och den skriande bristen på hyresrätter pekade på helt motsatta åtgärder, kommer detta som en kalldusch.

Det är en strid för rätten att hyra och ett försvar för de i Sverige så unika allmännyttiga bostadsbolagen. Bara inom allmännyttan är det möjligt att som medborgare påverka inriktningen i demokratiska processer.

Förra gången det begav sig såg många i Stockholm möjligheten att sko sig i den rådande extrema prisuppgången - till priset av att stadskärnan stängdes för folk med låga löner. Men den här gången är insikten mycket större i breda folklager och motreaktionerna har kommit tidigt. Under senhösten och vårvintern har det spontant bildats grupper i områden som Husby, Rågsved, Bagarmossen och många fler i Stockholm och av hyresgäster både inom och utanför Hyresgästföreningens fastare organisation.

10801_01.jpgBild: Robert Nyberg

HGF beställde en sifo-undersökning i januari där det framgår att inte ens borgerliga väljare anser ombildningar är en god idé, dvs. det finns egentligen inget väljarstöd alls! Det har ordnats demonstrationer och möten, delats ut informationsrika flygblad, och dörrknackas i en omfattning som aldrig förr. Och Hyresgästföreningen har tvingats ut från sin förhandlarroll för att nu ge aktivt stöd till det som sker på gräsrotsnivå. Kanske ges här rentav en chans att bli en folkrörelse igen.

Nätverket "Rädda hyresrätterna" är en facebookgrupp som ordnar möten, samlar erfarenheter och dokumenterar aktiviteter i Stockholmsområdet med ett program som sammanfattar en bostadspolitik för alla i följande punkter:

- Mot marknadshyror, skamlösa renoveringshyror och alla försök att ombilda och sälja ut allmännyttan!

- För ett blandat boende, som prioriterar nya hyresrätter i de mest segregerade rika stadsdelarna!

- För en ny social bostadspolitik som bygger bort bostadsbristen, stoppar bostadsprofitörerna, sänker hyrorna och garanterar förbättrat underhåll med makt åt hyresgästerna!

- För en stärkt, demokratisk och klimatsmart allmännytta utan vinstkrav. Bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten