Utförsäljningen av allmännyttan kommer att drabba stora delar av Stockholms befolkning. Allt fler stockholmare kommer slås ut från bostadsmarknaden. Alla utan fast anställning, alla låginkomsttagare, alla arbetslösa, sjukskrivna, frånskilda, pensionärer, ungdomar, alla som inte kan få banklån riskerar i förlängningen bli utan fast bostad.

Bostadsbristen driver upp priserna.Utförsäljningen leder till en enorm omfördelning av kapital. Det system som är grundorsaken till den ökande segregeringen i Stockholm ska man nu förstärka.

Det är förorterna med de lägsta medelinkomsterna som ska säljas ut, de bostadsområden som röstar rött. Det råkar också vara de områden som har högst andel invånare med "utländsk bakgrund".

Under större delen av 1900-talet hade vi en social bostadspolitik i Sverige. Vi gick mot ett jämlikare samhälle, målsättningen var att bostaden skulle vara en social rättighet.Familjer med många barn och låga inkomster beviljades förtur.I dag är många barn och låg inkomst ett hinder även för att få ett hyreskontrakt.

Lär av historien! Se på Södermalm, Sundbyberg, Solna, alla före detta arbetarklassområden där befolkningen i stort sett bytts ut när hyresrätter förvandlats till bostadsrätter.

10806_01.jpgDine Malmsten

Det är ett klasskrig som det blågröna styret med moderaterna i spetsen inlett.Stockholms stad spelar ut invånarna mot varandra: de med låga inkomster "sänker värdet" på bostadsrätten, folk med utländsk bakgrund "sänker värdet", ensamstående föräldrar "sänker värdet", barnfamiljer "sänker värdet".

Så motas oönskad befolkning bort från Stockholms stad,tills bristen på arbetskraft blir akut. (Arbetarna från Polen och Baltikum får bo i husvagnar.)

Göra bostadskarriär: inte bo för att ha ett hem och grannar som man bygger upp sociala kontakter med, bygger ett samhälle tillsammans med, nej flytta runt och använda bostaden som investeringsobjekt, göra affärer, sälja och köpa. Komma upp sig i ett hierarkiskt samhälle där människovärdet är lika med pengar.

Sedan klagar man på ungdomar som blir kriminella för att de lockas av snabba pengar genom "smarta affärer".

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten