Numera möts alla svenska politiker av en fråga - som förutsätter vad som borde bevisas: "Vad ska vi göra åt det ökade våldet i Sverige?"

Politikers svar innebär oftast förstärkt polis - men därutöver: hårdare straff, slopade straffrabatter, anonyma vittnen, kronvittnen, mer kamerabevakning, införande av visitationszoner, införande av vistelseförbud, sänkt gräns för häktning, övervakning av datatrafik, avlyssning av telefoner.

Röster som framhåller reformer för att undvika rekrytering till de riskgrupper av yngre män där kriminella gäng föds, drunknar i alla rop på hämnd och mera repression.

Ett samhälle har rätt och skyldighet att försvara sina invånare framför allt mot kriminellt våld. Om motåtgärderna verkligen syftar till att reducera brottsligheten och är baserade på erfarenhet och gärna vetenskap. Om våldet existerar i verkligheten och inte i panikslagna människohjärnor, eller uppfinns och kolporteras av maktsugna protofascister.

11001_01.jpgBild: Robert Nyberg

Till viss del sammanhänger en kollektiv vanföreställning om ökat våld med en markant ökad och spektakulär användning av skjutvapen - och delvis sprängmedel - i storstadskriminella kretsar. I detta stycke intar Sverige just nu en extrem position. I till exempl vår granne Finland dominerar ännu kniven som mordvapen, men frekvensen av dödligt våld totalt är högre än i Sverige.

Det svenska högerblocket har, inspirerat av nyssnazisterna i SD, anammat en alternativ "sanning" och med god hjälp av medier skapat en katastrofbild av samhället. Från denna position kan man utmåla vetenskapliga icke-alarmister som vilseförda av "liberalmarxister", okunniga, ansvarslösa, eller till och med medskyldiga till en katastrof (tvärtemot fallet i klimatfrågan).

Högerkrafterna driver efter förmåga regeringen framför sig. Moderaternas kronprins Forsell: "regeringen förstår inte att det är kris i Sverige, att det skjuts och sprängs varje dag." Högerblocket har gjort ett verkligt genombrott i propagandan för "lag och ordning".

Enligt Nationella trygghetsundersökningen (2017-2018) tror 82 procent av befolkningen att våldsbrottsligheten har ökat kraftigt de senaste åren. Den ökade oron för att utsättas för brott uppvisar dock, enligt polismyndigheten och forskningen, om något, ett negativt samband med risken att faktiskt drabbas av brott på sin bostadsort.

Det råder ingen katastrofrisk i Sverige. Sedan Gustav Vasa har dödligt våld minskat till 5-6 procent av 1500-talets frekvens. Det är klart lägre 2019 än under 1970-, 80- och 90-talen.

Alarmisterna har tillgång till ovanstående fakta. Kristersson och Forsell ljuger medvetet. Deras inspiratör Åkesson driver nu Sveriges näst största parti. De som står för alarmismen har långtgående ambitioner att skapa ett permanent auktoritärt samhälle. Det borde oroa oss mera.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

3/19 Planhushållning - funkar det?

Category Image