Född 85 minns jag de stora demonstrationerna 2002-2003, först mot kriget i Afghanistan och senare mot Irakkriget. Jag minns hur jag med vänner gick från klassrum till klassrum och uppmanade till skolstrejk.

September 2019 vibrerar de stora städerna världen över av massiva klimatdemonstrationer. Ett allvar har slagit till, och med hjälp av ungdomsrörelserna väcks ett engagemang som är långt större och mäktigare än de demonstrationer min ungdomsgeneration fick vara med om. För nu står vi mitt i något annat. Det är ett allvar som slagit till som bara kan hämtas ur de senaste decenniernas Hollywoodfilmer.

Jag tänker på 2003, och på hur man inte lyssnade till ungdomens ilskna protester.

Om man bara hade lyssnat på de unga då, tänker jag. Så många liv som hade kunnat räddas.

Och om man bara kunde lyssna på de unga nu.

För oss som lyssnar så hör vi ett återkommande budskap bland de breda och upprörda protesterna. Nämligen systemkritiken. Det är ofrånkomligt att det kapitalistiska systemets logik är den springande punkten i såväl skapandet av den nuvarande klimatkrisen som i hindren för att lösa den.

Greta Thunberg har, trots att hon inte bekänner politisk färg, varit tydlig om ohållbarheten i det nuvarande systemet: "Vår civilisation blir offrad för att en mycket liten andel av befolkningen ska kunna fortsätta tjäna enorma summor pengar (...) det är mångas lidande som betalar för lyxen för få." (Tal på UN Climate Change COP24 Katowice 2018.)

11009_01.jpgFrida Jansson

Visst kan en stor del av de miljoner människor som demonstrerar göra det som en reaktion mot klimatförändringarna i sig, mot våra flata politiker och för att väcka engagemanget hos andra. Men ju mer vi förstår av den eskalerande krisen, desto tydligare blir det att kapitalismen och kapitalisternas aggressiva profitjakt, massproduktion, masskonsumtion och framväxten av en ohållbar livsstil världen över redan i dag skördar klimatoffer, och kommer fortsätta göra det tills systemet i sig stoppas, eller i alla fall kraftigt begränsas.

Jag sätter mitt hopp till en antikapitalistisk klimatrörelse, där Greta Thunberg redan 2018 i Katowice konstaterade att "om lösningar inom systemet är så omöjliga att finna, kanske ska vi förändra systemet i sig själv".

Frida Jansson är försäkringsutredare och bor i Stockholm.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

3/19 Planhushållning - funkar det?

Category Image