En rosa strejkseger

Från Storbritannien rapporteras att arbetare vid budfirman Deliveroo har strejkat vilt i minst sexton städer under september. Månaden innan uppmanade franska cykelbud till en endagsbojkott mot samma firma i protest mot försämrade löner. Det kokar i gig-ekonomin.

Nu i dagarna vann Oslos cykelbud en första facklig seger. Efter en månadslång strejk har företaget Foodora, vars rosaklädda bud har blivit ett vanligt inslag i många stadsbilder, tvingats teckna kollektivavtal med facket Fellesforbundet. Det innebär högre löner, vintertillägg och ersättning för arbetskläder och fordon.

I en artikel i norska Fri Fagbevegelse förklarar författaren och LO-rådgivaren Jonas Bals strejkens historiska betydelse:

För det första eftersom de strejkande har förvandlat ett av det nya arbetslivets kännetecken, avsaknaden av en särskild arbetsplats, från svaghet till vapen. Genom kreativitet och nya kampmetoder har cykelbuden flyttat ut konflikten på Oslos gator.

För det andra eftersom strejken har förenat anställda från vitt skilda bakgrunder, i vitt skilda situationer: Studenter som kör mat som extrajobb, familjeförsörjare som måste jaga körningar för att få hemekonomin att gå runt.

11017_01.jpgTiia Monto, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Och för det tredje: De "strejkande cyklisterna har visat att plattformsekonomi och appbaserade förmedlingstjänster inte behöver vara liktydigt med tillfälliga påhugg och en fullständig brist på medbestämmande för de anställda".

I Sverige har Foodora gjort sig kända för att vägra teckna kollektivavtal, utestänga skyddsombud från arbetsplatser och sparka anställda via sms. Dags för strejk här också?


Big business röker på

Det är kanske inte så förvånande att skatteparadiset Luxemburg blir det första landet i Europa att legalisera hela cannabiskedjan från odling till konsumtion. Analysföretaget Prohibition Partners, som lobbar för att legalisera drogen, hoppas att Europa blir världens största lagliga cannabismarknad inom fem år.

Cannabisbranschen är nu värd över 90 miljarder kronor och är därmed en av de största tillväxtbranscherna i världen. Många hoppfulla investerare kommer att hoppa på cannabiståget.

I många länder blir det allt fler inskränkningar i rätten att röka tobak. Alla vet att tobaksrökning är skadligt för hälsan. Det är ju därför man inte får röka överallt. Men hasch- och marijuanarökning har ju samma skadebild som tobak när det gäller lungorna! Dessutom påverkas reproduktionen och hjärnan av upprepad cannabisrökning. THC, det ämne i cannabis som ger berusningen, lagras i fettcellerna vilket är unikt just för cannabis. Röker du regelbundet, har du alltid THC i kroppen. En av sex cannabisanvändare går i Sverige över till heroin.

11017_02.jpgLicense:shutterstock.com

I dag talar man om cannabis som om det nästan vore en hälsoprodukt. Men det är den ju inte! Det är bara vanlig big business med starka lobbygrupper bakom sig.


Shekarabi

Efter ett skolbesök i Alvesta inspirerades dåvarande civilminister, numera socialförsäkringsminister Shekarabi till nio hastiga Facebookpunkter om migration.

Mest hallå väckte punkt 1. "Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha stor invandring under överskådlig tid. Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer."

11017_03.jpgArdalan Shekarabi

Migrationsverkets prognos är cirka 21 000 asylsökande årligen till och med 2022, plus ca 3 000 anhöriginvandrade om året. Det är, högt räknat, tre promille om året av befolkningen. Gör den i och för sig rätt skeva jämförelsen med 70 000 finska krigsbarn som ett mycket, mycket fattigare Sverige (med drygt sex miljoner invånare, inte tio) tog emot under andra världskriget.

Populistiskt röstfiskande i reaktionära vatten. Shekarabi framträder som värdig representant för det sämsta i socialdemokratisk tradition: att hävda den egna gruppens intressen, inte gentemot kapital och imperialism, utan gentemot dem som är mer förtryckta.


(Exit?) Brexit

Den 31 oktober kan bli det datum då Storbritannien lämnar EU, eller bara början på en lång strid, som redan ritat om den politiska kartan. Brexit har splittrat den politiska högern, radikaliserat Torypartiet i nyliberal riktning och splittrat och försvagat Labour och vänstern.

Både Labour och vänstern utanför partiet var splittrat inför folkomröstningen 2016. Men det står alltmer klart att Brexit blivit ett redskap för tories att genomföra en ytterligare gir mot avreglerad marknadsekonomi och för den yttersta högern att få politiskt genomslag för rasism och främlingshat.

Växande ojämlikhet och sociala nedskärningar gav Brexitrörelsen utrymme att med imperiedrömmar, främlingshat och rasism mobilisera inte bara traditionella högerväljare utan också äldre arbetarklass. Segern för Brexit (52 mot 48 procent) öppnade för en fortsatt offensiv med avreglerande ekonomiskt politik och fortsatta nedskärningar.

11017_04.jpgBoris JohnsonFoto:U.S. Embassy photographer, Public domain, via Wikimedia Commons

EU tycktes en gång vara vägen ut ur Storbritanniens ekonomiska stagnation. Så blev det inte och kapitalintressena i Storbritannien är splittrade om vilka vägar man ska slå in på. Fortfarande finns starka industriintressen som vill ha fortsatt medlemskap eller ett avtalat Brexit som ger liknande handelsvillkor. Andra kapitalgrupper vill se en extremt avreglerad ekonomi. Kaos är bra för profiterna! De ser den reglerade EU-ekonomin som en belastning och vill ha en arbetsmarknad rensad från de blygsamma rättigheter EU garanterar. De vill handel med de asiatiska marknader som växer fortare än vad EU-områdets marknad gör i dag.

Brittiska LO (TUC) tog på sin kongress i september ställning mot såväl ett avtalslöst Brexit som det liggande avtalsförslaget eftersom inget av alternativen slår vakt om de gällande rättigheterna för lönearbetare, konsumenter eller miljön. Kongressen fördömde planerna på att försämra migrantarbetarnas ställning och på införandet av ett gästarbetarsystem med maximalt ett års uppehållstillstånd. Facket vill se ett internationalistiskt EU-motstånd och en ny folkomröstning med avtalslöst Brexit, förhandlad Brexit eller bibehållet EU-medlemskap som alternativ.


Det kommer tillbaka ...

... sa gumman, gav grisen fläsk.

Busch-Thor, Sabuni och Kristersson jämte två lika borgerliga fördettingar (Adelsohn och Reinfeldt) samt Mona Sahlin var bland de 142 svenskar som i förra månaden festade på lyxhotell i Tel Aviv på inbjudan av direktören för Micael Bindefeld AB vid dennes 60-årsdag.

För att undgå anklagelser om bestickning av aktiva politiker uppgav värden och gästerna som vanligt att samtliga inbjudna är inbjudarens personliga, nära vänner. På begäran har åklagare snabbt granskat evenemanget och därvid endast kunnat uppriktigt gratulera födelsedagsbarnet till att ha förvärvat så osedvanligt många intima vänner.

11017_05.jpgMicael Bindefeld. Bild:Frankie Fouganthin, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Det hade varit upplysande för åklagaren att studera Bindefeld AB:s hemsida:

"Micael Bindefeld AB är en event- och PR-byrå med över 30 års erfarenhet som arbetar med att stärka varumärken genom resultatinriktade insatser. ... Vår erfarenhet och vårt kontaktnät borgar för att våra uppdragsgivare erhåller det genomslag som är uppdragets målsättning."

En grisfarmare som i enlighet med sin affärsidé håller sina husdjur vid gott lynne med hjälp av rikligt med mat, dryck och torrt strö och som utbyte på slutet erhåller fläsk tillbaka, utvecklar som regel ganska varma, och ofta, så länge mat och dryck räcker, besvarade känslor. Att därför kasta tvivel på den varma vänskapen och den gemensamma nyttan mellan Bindefeld AB och 142 kändisar är orimligt.

Men förakta packet kan man ju få göra ändå.


Lag för människohandel

Lagen om arbetskraftsinvandring skapades 2008 av Alliansen och Miljöpartiet. Regleringarna kring arbetskraftsinvandring för personer utanför EU avskaffades. Rätten att besluta flyttades från staten till företagen. Fackets inflytande över besluten försvann. Tre saker hände. Lönerna för arbetskraftsinvandrarna sjönk, med 30 procent redan under de första fem åren. Utbildningsnivån på dem som kom till Sverige för att arbeta sjönk kraftigt. Antalet arbetskraftsinvandrare ökade kraftigt.

Företagen har kontrollen över importen och godkänner själva arbetstillstånden för dem som importeras. Men förekomsten av fusk, regelöverträdelser och brottslighet är omfattande. Formellt ges de arbetande avtalsenlig lön, men de som anställs tvingas sedan betala tillbaka en stor del av lönen till företagen, till exempel för förmånen att få en sängplats på arbetsplatsen. De verkliga lönerna kan vara så låga som 12-15 kronor i timmen för kvinnliga städare och 30-35 kronor för manliga byggnadsarbetare. Det är inte bara lönerna som dumpas: "Man sitter och sover i kalla blöta lokaler. Byggnadsställningarna är en totalkatastrof. Strömkablar sticker rakt ut från väggarna. Unga killar som inte ens har strumpor utan har lindat fötterna med trasor", berättar Mikael Roos, inspektör vid Arbetsmiljöverket (Sydsvenskan 30/9).

Översatt till kapital-svenska blir det: "Arbetskraftsinvandringen fungerar bättre än någonsin /.../ arbetskraftsinvandringen är bättre matchad mot arbetsmarknadens behov än tidigare". Så skriver Timbros Caspian Rehbinder och Karin Svanborg-Sjövall på DN Debatt (8/9).

11017_06.jpgBild: Robert Nyberg

Januariavtalet garanterar människohandelns fortlevnad. Genom de 73 punkterna har L, C och MP fått regeringen att förbinda sig att behålla lagverket.


Konspirationsteorier

Förra året fällde Granskningsnämnden för radio och tv en artikel på SVT:s text-tv som apropå att USA flyttat sin ambassad i Israel till Jerusalem förklarade: "Den judiska lobbyn i USA är oerhört stark och har drivit frågan länge."

Granskningsnämnden tog ett rimligt beslut. Inte bara för att sådan retorik gör judar till syndabockar, i linje med en klassisk antisemitisk konspirationsteori. Utan också för att det är ett sakfel.

President Donald Trump styrs inte av judendomen. Är det några religiösa lobbyister som ligger bakom hans framgångar är det snarare kristna, protestantiska extremister som tycker att judar som inte konverterar ska brinna i helvetet. Det är fullt möjligt, till och med vanligt, att stödja Israel och ogilla judar.

Granskningsnämnden för radio och tv är inte en censurmyndighet, utan ska bara kritisera inslag i efterhand. Det är inte olagligt att hävda att USA:s utrikespolitik styrs av en judisk lobby, katolska kyrkan, Axel von Fersen eller tomten. Men det är osakligt.

11017_07.jpgDonald Trump Bild:2020 Images/Alamy Stock Photo,ID:2BKEKB4

Konspirationsteorier är dimridåer som skymmer verkliga maktförhållanden. Israel är (för tillfället) på samma sida som USA/EU/DN:s ledarsida/Twitterhögern/Nato och blir därför aktivt stöttat eller åtminstone passivt tolererat, precis som Saudiarabien, Colombia, Ungern och Honduras. Alliansen mellan väst och Israel (eller Saudiarabien) är inte det minsta hemlig. Men den är förstås besvärlig att prata om för den som vill låtsas att USA och EU står upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Då är det mycket enklare att föra vidare konspirationsteorier.


Om tiggare och annat

Tiggaren framför Jarans Livs i mitt Stockholmskvarter är tillbaka. Han kommer från Rumänien. Efter inträdet i EU har 20 procent av den arbetsföra befolkningen lämnat landet. Det säger något om det ekonomiska läget. Tiggeri är i dag förbjudet i sex svenska kommuner. Kommunalråd i framför allt välbärgade kommuner upprepar allt oftare: "Tiggeri måste förbjudas för det skapar otrygghet hos många kommuninvånare."

Jag läste nyligen i Sydsvenska Dagbladet om en irakiskfödd journalist som utifrån egna erfarenheter talade om vad som händer med ens kropp när man ständigt betraktas med misstänksamhet, rädsla och illvilja. Stressreaktionerna bryter långsamt ner kroppen. Hon påpekade också att bekräftandet av människors känsla av otrygghet är ett ideologiskt val, och att det inte är harmlöst. Om människors fördomar bekräftas och belönas, så förstärks de.

Det finns också människor som betraktar sig som vänster, som vill förbjuda tiggeri. "Det är inte värdigt att tigga." Nej, det är inte värdigt att tigga men tiggaren har inte råd med vår värdighet, hen försöker bara överleva i ett allt hårdare samhällsklimat. Det är många saker i vårt samhälle som är ovärdiga. Är inte klassamhället, som skapar tiggeri, i sig ett ovärdigt samhälle?


Byggarbetsplatser - "no go-zoner"?

Fram till och med augusti i år har myndigheterna hunnit med 1 210 kontroller av byggarbetsplatser. Vart fjärde företag som utförde arbete fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.

Nästan fyra av tio företag riskerar sanktionsavgifter, och lika många måste åtgärda flera av de upptäckta bristerna. Ett 30-tal personer arbetade illegalt på 75 undersökta arbetsplatser. Allvarliga olyckor är överrepresenterade bland dessa arbetare.

Tyvärr framgår det inte hur pass olönsamt för de subkontrakterade företagen det är att bli påkomna med sin kriminella verksamhet - och ej heller påföljden för huvudentreprenörerna av att skaffa sig billigare arbetskraft genom att hyra in dem.

11017_08.jpgBild: Robert Nyberg

Trots att fler människor har dödats på byggarbetsplatser i Sverige än vad som skjutits till döds.


Ett hot mot miljö och demokrati

Förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU har pausats, officiellt på grund av Donald Trumps nyckfullhet. Men TTIP mötte också stark facklig kritik i USA.

EU satsar tills vidare på frihandelsavtal med Kanada, Japan och Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay). Mercosur-avtalet öppnar upp för fler varor (bland annat kött, socker och etanol) som produceras på områden där Amazonas regnskog skövlas. Den EU-stödda avverkningen av Amazonas kan få ödesdigra konsekvenser för klimatet.

Handelsavtalet med Japan (Jefta-avtalet) röstades igenom i EU-parlamentet julen 2018. Fackförbundet Seko har slagit larm (SvD 11/12 2018) om att Jefta riskerar att låsa fast privatiseringar. Det blir svårt att ta tillbaka misslyckade utförsäljningar av offentlig verksamhet utan att bryta med Jefta. Dessutom ska ny lagstiftning kunna förhandsgranskas av storföretag. Kortsiktiga vinstintressen överordnas miljö, konsumentskydd, fackliga rättigheter - och själva demokratin.

En kommande regering som vill föra en rödgrön politik måste vara beredd på att behöva bryta mot Jefta och liknande avtal. En sådan konflikt kan det vara värt att ta. Javisst, vi är tyvärr med i EU än så länge, men svenska politiker borde ändå inte skriva på allt elände som kommer från Bryssel. Det finns i skrivande stund fortfarande en möjlighet för Sverige att vägra godkänna avtalet med Mercosur. Att säga nej till frihandelsavtalen som EU förhandlar fram är första steget, därefter kan vi börja avveckla Sveriges EU-medlemskap.

11017_09.jpgSkogsskövling i Amazonas.Foto:Expedition 29 courtesy ... NASA: Julian Herzog, Public domain, via Wikimedia Commons

EU-propagandan framställer frihandelsavtalen som en motvikt till Donald Trumps politik. Men det finns ingen anledning att inskränka demokratin bara för att USA har en vansinnig president. Och i en handelskonflikt mellan imperierna på var sin sida Atlanten behöver inte Sverige ställa upp för vare sig det ena eller det andra laget. Det är fullt möjligt att välja en egen, solidarisk, linje i stormakternas galna värld.


Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

3/19 Planhushållning - funkar det?

Category Image