Forskarna rapporterar om en trolig höjning av den globala medeltemperaturen över 2 grader till 2050. Sverige blir som ett regnigt men uthärdligt Nordtyskland, men vi vet vad som händer på andra platser. Dödlig torka, översvämningar, svältkatastrofer. Ödeläggelse, landstölder, regionala krig, stora folkmassor drivna på flykt. Hit har en kapitalistisk världsordning fört oss.

Grunden för en förnuftig migrations- och integrationspolitik är enkel: välfärds- och jämlikhetsreformer inom bostads-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, starka fack, en arbetsrätt på de arbetandes sida. Det som är bra för folket är bra för invandrare. Det borde vara lätt att förstå. Men myter står i vägen. Här gör vi upp med dem.

11102_01.jpgFoto:Picturepest, via flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)

"Europa har en migrationskris." Nej, skriver Vijay Prashad. Den verkliga krisen drabbar Afrika.

"Vi har inte råd." Tvärtom, förklarar Peo Hansen. Det är slöseri att inte ta till vara flyktingarnas förmågor.

"Folkvandringarna är större än någonsin." De har alltid varit stora. påpekar Olle Josephson. Frågan gäller inte migration eller ej, utan migranternas villkor.

"Sverige borde inte ta emot så många flyktingar." Ska vi sätta ur spel de internationella konventioner, folkrätt och rättsstatsprinciper, frågar Daniel Hedlund.

"Invandringen leder till kriminalitet och förslummat arbetsliv." Det är försöken att hejda och trycka ner migranter som leder till sociala katastrofer, skriver Margaret Zetterström.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/19 Myter om migrationen

Category Image