I januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna finns punkter som fackföreningsrörelsen är mycket kritisk till. Bland annat har regeringen förbundit sig att göra förändringar i Lagen om Anställningsskydd (LAS) som leder till utökade undantag i turordningsreglerna. Det skulle leda till mindre fackligt engagemang och tystare arbetsplatser.

Det är illa nog. Men i regeringens direktiv finns ytterligare ett antal punkter, som går längre än vad själva januariavtalet föreskriver.

Utredningen ska överväga att avskaffa arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i samband med övertalighet. I dag kan en uppsägning bestridas om arbetsgivaren inte prövat möjligheten att ge den anställde arbete inom sin övriga verksamhet. Om arbetsgivaren inte behöver göra detta riskerar anställningsskyddet att försvagas betydligt.

Utredningen ska också se över hela den paragraf som behandlar turordningsreglerna. Där ingår begreppet "driftsenhet". Lagen föreskriver i dag att om ett företag har flera driftsenheter inom en ort ska det fastställas en gemensam turordning för samtliga av dessa - om facket begär det. Arbetsgivarna vill helst att turordningen ska ske på så små enheter som möjligt. Då kan facket få väldigt mycket mindre att säga till om.

11108_01.jpgKrönikan-Gunnar Westin Foto:Privat

Utredningen ska vidare överväga att göra det billigare för arbetsgivare att köpa ut anställda som blivit felaktigt uppsagda. Redan idag kan en arbetsgivare som dömts i AD för felaktig uppsägning av en anställd betala skadestånd i stället för att återanställa. Skadeståndet fastställs efter anställningstidens längd. Nu funderar utredningen på att minska nivån på skadeståndet för mindre företag. Det ska bli billigare att säga upp felaktigt.

Provocerande nog ska utredningen också kolla möjligheten att minska tiden en arbetsgivare måste fortsätta att betala lön till en anställd som bestrider en uppsägnings giltighet, till maximalt 12 månader. Den anställda, ställd på bar backe efter ett år, ska inte orka eller våga driva frågan om felaktig uppsägning.

Jag blir uppriktigt oroad över att så få kritiska röster hittills höjts om innehållet i utredningsdirektiven. Och att LO-ledningen dessutom öppnat upp för att ge arbetsgivaren mer eller mindre fri uppsägningsrätt i de parallella förhandlingarna mellan parterna kan man säga mycket om. Bra att flera LO-förbund nu frånträtt dessa. En stridbar fackföreningsrörelse borde högröstat ha tagit avstånd från hela upplägget från början. Nu är det hög tid att ta strid.

Gunnar Westin är facklig-politisk sekreterare för Vänsterpartiet och tidigare brevbärare.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/19 Myter om migrationen

Category Image