Diego Maradona

Regi Asif Kapadia

DIEGO MARADONA var den största fotbollsstjärnan under 1980-talet, då fotbollen tog ett språng in i än mer kommersialiserad värld och övergångssummorna började skjuta i höjden.

Maradona kom från Buenos Aires slum och blev redan vid femton års ålder fotbollsproffs. I början av 1980-talet köpte Barcelona det argentinska underbarnet för omkring 60 miljoner kronor. Bara något år senare köptes hans arbetskraft av FC Napoli. I Napoli blir det succé, en succé som dock bidrar till att gradvis förstöra personen Maradona.

Asif Kapadia har i sin film på ett bra sätt fångat tiden och kaoset kring Maradona. Neapel var och är en av Europas fattigaste städer. Dessutom plågas man svårt av den lokala maffian, Camorran, och rasistiska fördomar från de rikare områdena i norra Italien. Camorran slog klorna i Maradona och försåg honom med droger och prostituerade. Tiden i Italien slutade med rättegångar och snabb flykt ur landet för Maradona.

11115_01.jpgRecensioner Foto:Clarte

Maradonas fotbollstalang gav honom rikedom, men också ett sönderslaget privatliv och ett drogberoende som sånär kostat honom livet. Filmen fångar det mycket bra.


Vårt dagliga bröd

Gösta Larsson

Översättning: Eva de Loisted

Booklund förlag. 2019

GÖSTA LARSSON är en alldeles för okänd svensk arbetarförfattare. Det beror främst på att han är emigrantförfattare; han skrev på engelska. Född i Malmö 1898 emigrerade han till USA 1921. Där hade han 1946 framgång med romanen Ships in the River, om stuveriarbetare i New York på 30-talet, först 2011 översatt till svenska med titeln Kajerna vid Hudson River.

11115_03.jpg

Romandebuten från 1934, Our Daily Bread, kommer nu på svenska. I den rör sig författaren i sin barndomsmiljö, Amalteadådets och storstrejkens Malmö 1908-09. Boken har stora dokumentära förtjänster, men också litterära. Språk och berättarteknik är modernt, om än ej modernistiskt - mycket läsvärd socialrealism, kunde man kanske säga.

Vårt dagliga bröd är årsbok för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 2019. Det är ett av många goda skäl att bli medlem i denna utmärkta förening: 150 konor om året, pg 1725-1.


Anti-fascism in the nordic countries

New Perspectives, Comparisons and Transnational Connections.

Kaspar Braskén, Nigel Copsey, Johan A. Lundin, utg.

Routledge. 2019.

1922 PUBLICERAR den dåvarande kommunisten Zeth Höglund sin broschyr Fascismen kommer! Vad gör Sveriges arbetare till sitt försvar? I den uppmanar han svenskarna att uppmärksamt studera utvecklingen i Italien. Han kritiserar borgerligheten för att sympatisera med fascismen och hylla dess antikommunism, klandrar socialdemokraterna för att de övergett ett handfast förverkligande av socialismen och beskyller militären för att planera en kupp mot demokratin. För Höglund framstår tron på klassfred som en illusion och ett stort hot. Han menar att Italiens reformistiska socialdemokrati lurat arbetarklassen att stödja en borgerlig regim, och därmed förlorat motståndskraft och stridsvilja när den fascistiska vågen kom. Fascismen måste tyglas och krossas i sin linda. Broschyren kan sägas utgöra en form av startskott för denna antologi som spänner över 1920-talet fram till våra dagar och är det första större samlade verk som greppar hela Norden.

11115_04.jpgZeth Höglund Foto:PRESSENS BILD, Public domain, via Wikimedia Commons


Arbetarhistoria

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Nr 4-2019

HÄR SKA GÖRAS illa dold textreklam. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utger den 60-sidiga kvartalstidskriften Arbetarhistoria. I tider då både arbetarklass och arbetarrörelse görs och gör sig allt osynligare i historieskrivningen, är den ett befriande andningshål. Det senaste numret är kanske inte märkvärdigare än andra, men begrunda innehållet! Den längsta artikeln är grundlig genomgång av massdemonstrationerna och sympatistrejkerna i Sverige 1927 för de dödsdömda amerikanska anarkisterna Sacco och Vanzetti. En annan artikel behandlar kommunister och folkdans i efterkrigstidens Sverige och ger perspektiv på Sverigedemokraternas försök att lägga beslag på ett folkligt kulturarv. En tredje jämför arbetares bildningsverksamhet i Storbritannien och Sverige, en fjärde handlar om den svenska regeringen och flyktingar från finska inbördeskriget 1918. Därtill en fyllig recensionsavdelning. En årsprenumeration kostar 300 kronor.


Critiquing capitalism today

New Ways to Read Marx.

Frederick Harry Pitts

Cham : Palgrave Macmillan, 2018

DET FINNS OLIKA tolkningar av Marx och marxismen. I denna bok behandlas två. Den ena bottnar i Italiens operaismo-rörelse och har getts epitetet postoperaismo. De mest framträdande namnen inom denna rörelse är Michael Hardt och Antonio Negri. Den andra bottnar i Tyskland med kopplingar bakåt till Frankfurtskolan. Namn som tillhör denna rörelse är Michael Heinrich, Werner Bonefeld och Christian Lotz.

Boken är ingen "objektiv" framställning av dessa två strömningar, den tar klart och tydligt ställning för den tyska varianten. Postoperianismen kan här snarast sägas användas för att förtydliga detta i en form av dialektiskt jämförelsespel. I grund och botten handlar det om djupet av analysen, hur djupt man måste gå för att se, förstå och utifrån det arbeta för en förändring av genomgripande slag.

Pitts menar att postoperianismen skummar på ytan och därför tenderar att se ytliga förändringar som grundläggande. För den andra tyska strömningen, framstår det kapitalistiska systemet som något som genomtränger samhällets samtliga porer och därför kräver ett omfattande och tungt arbete för att förstå och råda bot på.


Europa mot katastrofen

Pierre Gilly

Verbal. 2019

I ÅR ÄR DET 80 år sedan andra världskriget bröt ut. Pierre Gilly beskriver förspelet, ända från den katastrofala Versaillesfreden 1919. Boken håller sig på politisk och diplomatisk nivå; den handlar om stats- och utrikesministrar, ambassadörer och presidenter, deras utspel, alliansplaner och felbedömningar. Boken är mycket väldokumenterad med utförliga citat från källorna. Tyngdpunkten ligger i viss mån på Frankrike. Här kan Gilly också utnyttja en del familjedokument för ett underifrånperspektiv som annars inte är aktuellt.

11115_08.jpgDanska frivilliga på väg till östfronten 1941. Foto:Tage Nielsen, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Någon gång kan det bli lite för mycket av konferenser och statsbesök. Men i huvudsak lyckas Gillys hålla den röda tråden. Kortsiktighet, ömsesidig misstro och egna imperialistiska egenintressen dikterar de europeiska stormakternas agerande, så att krigsutbrottet så småningom blir oundvikligt. Sorgligt men lärorikt.


L'internationale au milieu du gue

DE L'INTERNATIONALISME SOCIALISTE AU CINGRES DU LONDRE 1896

Pierre Alayrac

Presses universitaires de Rennes. 2018

KONGRESSEN I LONDON 1896 var den fjärde av sammanlagt nio kongresser som anordnades av Andra internationalen. 768 personer deltog varav två svenskar, Hjalmar Branting och Charles Lindley.

I centrum för Alayracs snarast sociologiska utredning står inte vad som avhandlades vid kongressen utan dessa 768 deltagare. Han undersöker kongressens själva logistik och kan konstatera att delegaterna förs samman nationsvis, något som han menar i sig tenderar att försvaga kongressens internationalistiska ambitioner för att i stället falla tillbaks på och förankra en nationalistisk struktur.

Han gör ett ambitiöst försök att fastställa delegaternas klasshemvist och finner att 43,5 procent tillhör de övre klasskikten, 24,9 procent småborgerligheten eller medelklassen och 31,6 procent klasskikten därunder. Vidare visar han att medelåldern var 39 år och endast 11 procent av deltagarna kvinnor.

Bokens tredje och avslutande kapitel kan sägas visa delegaternas svårigheter, inte minst på grund av nationalistiska och teoretiska skäl, att enas om någon form av gemensam strategisk riktning.


Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/19 Myter om migrationen

Category Image