7. I en flödeskartläggning av monteringslinan på Husqvarna upptäcktes att montörernas vänsterhänder varit overksamma under många av arbetsmomenten.
8. I en flödeskartläggning på Lunds sjukhs upptäcktes att mödravårdsavdelningens toaletter kunde städas på trettiosex sekunder.
9. I en flödeskartläggning av Regionsjukhuset i Skövde upptäcktes att patientsamtalen tagit längre tid än fastställandet av diagnoserna.
10. Huden. Ögat. Örat.
11. Själva fästena i en människa.
12.En viss sorts anspänning. En viss sorts yrsel.
13. En beslutsamt inövad frånvändhet.
14.En vanlig psykologisk effekt av att inte kunna påverka sin egen tillvaro är att man till slut tappar förmågan att tvinga sig själv. Man vet inte längre vad man vill, bara vad man inte vill. Friheten förlorar så att säga sin frihet.

Emil Boss

vi har öppnat entredörrarna nu vi har ställt oss bredvid varandra
vi delar ut flygbladen och förklarar att vi är i strejk vi ringer upp huvudkontoret
vi kallar cheferna till förhandling vi skriver till grannbutikerna vi kontaktar facket
vi startar en blogg vi bildar en facebookgrupp vi formulerar gemensamma krav
vi möter representanten från HR-avdelningen vi intervjuas i lokaltidningen
vi får rasistiska mejl vi skriver en debattartikel vi uppdaterar bloggen
vi möter personalchefen vi möter strejkbrytarna vi får skriftliga varningar
vi utökar strejken vi får medhåll av kollegor på andra butiker
vi hör liknande berättelser vi blir fler vi får igenom våra krav vi går tillbaka till arbetet vi kontrollerar vilka bås vi ska sitta i och går dit vi öppnar kassagrindarna
vi startar banden och börjar blippa varorna

Emil Boss (född 1979) hör till samtidens viktigaste arbetarpoeter. Inte minst har han fått stor uppmärksamhet för diktsamlingen Acceleration, som bygger på författarens erfarenheter av att arbeta på Systembolaget, och ur vilken två utdrag publiceras nedan. Nyligen har den också satts upp som scenkonstverk av Teater tribunalen. Boss har även skrivit Sydafrikanskt vin: en annorlunda vinbok i vilken han skildrar exploateringen i den sydafrikanska vinindustrin.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

1/20 Arbetarrörelser

Category Image