Bilden på henne dyker upp i mitt twitterflöde. Den lilla palestinska flickan som skräckslagen flugit i pappans famn under en av Israels återkommande nattliga bombräder mot Gaza. Från svenskt håll hörs ingenting, den svenska regeringen håller tyst om detta folkrättsbrott som åsamkar civila stort fysiskt och psykiskt lidande.

Bolivias folkvalde president Evo Morales störtas i en statskupp. Från utrikesminister Ann Linde hörs applåder, och i ett svar på skriftlig fråga från Amineh Kakabahve sa hon den 20/11 2019:

"Sverige står bakom EU:s uttalande om vikten av att stödja en lösning som möjliggör för ett interimstyre att förbereda nyval och därmed undvika ett maktvakuum, vilket skulle kunna få förödande konsekvenser. Av yttersta vikt är att interimstyret i detta skede verkar konsensusbyggande genom en dialog som involverar alla politiska partier och relevanta statliga institutioner, i syfte att så snart som möjligt anordna fria, rättvisa och oberoende val i Bolivia."

Det vill säga att Sverige var med och stödde kuppen.

Sagda "interimstyre", under ledning av presidenten Jeanine Anez, är nu ställt under åtal för två stora massakrer där omkring trettio människor miste livet och många fler skadades. Har det hörts protester från svenskt håll mot dessa brott mot mänskligheten? En talande tystnad råder.

11501_01.jpgBild: Jose Chavez Morado.

I länder som Vietnam eller Sydafrika talas det med värme om Sveriges ställningstaganden för fred och oberoende under 1970- och 80-tal. Den svenska regeringens protester mot Vietnamkriget och apartheid i Sydafrika bars fram av stora solidaritetsrörelser som med ett praktiskt basarbete lyckades väcka opinionen och driva de olika regeringarna att kritisera imperialismens härjningar.

Nu är solidaritetsrörelserna svagare. Sveriges relativt självständiga utrikespolitik har upphört. Nu förs i stället en politik som alltmer underordnar sig USA, med ett svenskt Nato-medlemskap som en klar risk. Sverige deltar sedan länge med stridande trupp i Afghanistan och var delaktigt i anfallet mot Libyen. Svensk militär samövar med stridskrafter från Nato, även på svenskt territorium.

Ett svenskt Nato-medlemskap skulle innebära att Sverige än hårdare binder sig till USA:s krigspolitik. Redan den nuvarande anpassningen ökar risken för både terrorattentat och invasionsförsök i händelse av krig. Det krävs nu kamp och hårt opinionsarbete för att tvinga bort regeringen från den nuvarande linjen.

Bryt anpassningen till USA:s krigspolitik! Upphör med samövningar med Nato! Nej till svenskt Nato-medlemskap!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten