Skeppsbron 18, Stockholm, vid förra sekelskiftet. Ett arbetslag river huset.

Var kommer de ifrån? Den svenska landsbygden, de flesta från Dalarna. De är migranter, säsongsarbetare. Vår och höst har de att göra i jordbruket hemmavid.

Banden mellan stad och land består även om det ofta är förträngt i det allmänna medvetandet.

11502_01.jpg

Metropolerna drar upp ekologiska planer utan tanke på följderna för dem som lever i den globala periferin. Frihandeln, den så kallade, producerar biologisk enfald och utarmade jordar. Den berövar också miljoner småbrukare och lantarbetare levebrödet. Men i den offentliga debatten framstår invandringen som en olycka som ett alltför välmenande Västeuropa och Nordamerika oförskyllt drabbats av.

Naturbrukarna - åkrarnas, skogarnas och vattnens arbetande människor - har genom historien försörjt oss med livsmedel. De har också varit bärande krafter i de folkliga rörelserna. De är fortfarande nödvändiga i varje klassallians, globalt och i Sverige, för att övervinna kapitalismen och bygga en rödare och grönare framtid.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten