Grön revolution och agrobusiness innebär monokulturer med sikte på export på en världsmarknad där frihandel råder. Genmodifierade grödor och genmodifierad djurhållning är ett bärande inslag. För konsumenterna blir mycket av maten industriproducerade hel- och halvfabrikat. Storskalighet kräver omfattande investeringar från banker, IMF-program och andra kapitalintressen.

Denna ordning dominerar världens livsmedelsproduktion i dag. Den har fört med sig raserade ekosystem, landgrabbing, folkhälsoproblem och ökande global ojämlikhet. Afrika har gått från nettoexportör till nettoimportör av mat. Över 300 000 indiska småbrukare som skuldsatt sig eller drivits från sina gårdar har tagit livet av sig.

Agroekologi är något mer än ekologiskt jordbruk. Den agroekologiska ordningen kräver grundläggande sociala, politiska och ekonomiska förändringar. Den bygger på att lokala lantarbetare och bönder har makt, och att deras traditionella kunnande tillvaratas och förenas med ekologiska och biologiska forskningsresultat. Livsmedelsproduktionen inriktas i första hand på lokala marknader. Småbruken dominerar. Enligt många forskare gynnar småbruk inte bara ekologisk uthållighet och diversifierad livsmedelsförsörjning; de är också mer produktiva per area än industrijordbruken. Agroekologiskt jordbruk utnyttjar diversifierade grödor, växelbruk, naturgödsel, ekologiskt skogsbruk och en mängd andra tekniker.

Det finns goda och rätt omfattande erfarenheter av agroekologisk livsmedelsproduktion, till exempel från Östafrika. Sveriges Lantbruksuniversitet deltar i ett projekt i Etiopien.

Men den gröna revolutionen och agrobusiness råder på jordklotet. Den ordningen finns inskriven i WTO-regler, handelsavtal, strukturanpassningsprogram, biståndsavtal och annat. Den är oskiljaktig från den globaliserade marknadskapitalismen.

Lästips:

Stephen R. Gliessman: Agroecology. The ecology of sustainable food systems. 3 uppl. 2015

Colin Todhunter: "Agroecology and the fight against deadly capitalist agriculture."

Tidskriften Agroecology and sustainable food systems

11506_01.jpg

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten