Vi pratar kanske inte om Lagen om anställningsskydd varje dag på jobbet men vi pratar om den ökade känslan av otrygghet. Om pressade scheman, underbemanning och arbetsgivarens oändliga kreativitet när det kommer till att effektivisera och rationalisera. Vi som har jobbat länge upplever hur våra rättigheter trycks tillbaka år för år. Yngre arbetskamrater som kommer från ännu osäkrare jobb brukar däremot vara tacksamma över att vi fortfarande har heltidsanställningar, lön varje månad och fack och skyddsombud som syns och vågar säga ifrån. De vet vad en "moderniserad" arbetsrätt innebär - osäkra jobb, osäkra löner, oro.

När jag läser den LAS-uppgörelse mellan PTK och Svenskt näringsliv som Kommunal och Metall har anslutit sig till är det uppenbart att den inte skulle gynna mig eller mina arbetskamrater. Det är en förskjutning av makt från oss till cheferna. Förändringarna som rör saklig grund och fler undantag i turordningsreglerna vore förödande. Dagens LAS tar hänsyn till hur anställningen varit. En arbetstagare som skött sitt jobb men hamnar i en familjekris har möjlighet att komma på fötterna igen. I uppgörelsen tas ingen sådan hänsyn. Råkar du komma försent några gånger kan det vara tack och hej. Dom nya reglerna byter också ut "saklig grund" mot "sakliga skäl" när arbetsgivaren vill säga upp någon. Vad sakliga skäl innebär står det fylligt om i avtalet. Bristande prestationer, samarbetssvårigheter eller misskötsamhet beskrivs utförligt.

118708_01.jpg

Vi vet hur undantag i turordningsreglerna slår. Det drabbar dom äldre, dom som blir sjuka lite för ofta - och dom som säger ifrån. Redan idag försöker arbetsgivare peka ut skyddsombud som arbetsmiljöproblem. Som facklig är du beroende av att ha medlemmar som vågar berätta om missförhållanden på arbetsplatsen. Om det betyder att du riskerar jobbet kommer vi att få tystare arbetsplatser.

Blir uppgörelsen lag innebär det ett steg tillbaka i tiden, inte en modernisering. Svenskt Näringsliv är tydliga med att de vill få mer flexibilitet, mer konkurrenskraft och tillväxt. Vad får vi? Gärna mer omställningsstöd och kompetensutveckling, men aldrig till priset av vår grundläggande trygghet. Så resonerade även LO i höstas när man sa nej till uppgörelsen. Nu har man pressats till att återuppta förhandlingarna. Trycket är stort för att få LO att godta uppgörelsen och låta regeringen driva igenom sin nya lag. Spelet pågår högt uppe, långt ifrån arbetsplatserna. Men blir lagen verklighet så är det vi som arbetar som drabbas.

Lina El Yafi är spårvagnsförare på Tvärbanan, fackligt aktiv i Lokalbaneklubben, Seko, och fritidspolitiker i Vänsterpartiet, Region Stockholm.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.