Sture Källberg, född 1928, är journalist och sedan 1950-talet författare till åtskilliga tidningsartiklar (bland annat för Ny Dag), reportageböcker, noveller och romaner. Farfadern var statare, och Källbergs far hade ett arrendejordbruk i Uppland där Sture arbetade heltid efter avslutad skolgång som 14-åring. Han lämnade bondlandet som 17-åring för städer och olika industrijobb, bland annat på Lindholmens varv och Eriksbergs varv i Göteborg. Han gick på folkhögskola i Danmark och skrev sina första texter på danska.

I unga år reste Källberg ut i världen; först i Västeuropa strax efter kriget (där han ofta gick till fots) och sen i Östeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika. På 1950-talet blev han svensk representant i den breda antifascistiska rörelsen Demokratisk Ungdom, som hade grundats 1945. Sommaren 1956 var han i Budapest och bevittnade Ungernrevolten, som han skrev om i Uppror - Budapest 1956 (nyutgiven av bokförlaget Röda rummet 2016). Mellan 1961 och 1963 bodde Sture i Peking som korrespondent för Ny Dag, en vistelse som utmynnade i reportageboken Kamrat med 700 miljoner (1964).

118711_01.jpg

Källberg lämnade SKP 1964, eftersom han upplevde att partiet inte intresserade sig för världen utanför Sverige eller Europa. 1956 träffade han en indisk kamrat som sa: "För att förstå något av världen, måste man komma utanför Europa." Så sant än i dag. Sture Källberg, 93 år. Still going strong.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten