EU-toppmötet i Amsterdam i juni inramades av polischocker, godtyckliga arresteringar och deportationer av fredliga demonstranter.

Kravallpolis omringade demonstranter och åskådare på Amsterdams gator, tryckte ner dem mot marken och fjättrade dem med handfängsel av plast som skar in i huden.

Personer som lämnade ett informationscentrum blev en efter en överfallna av civilklädda poliser, handfängslade och försedda med ögonbindlar.

I hundratal forslades oskyldiga männi-skor i bussar och polisfordon till fängelser och tillfälliga arrestlokaler runtom i sta-den. Poliser tafsade på unga flickor och utsatte dem för kränkande kommentarer. Några fick klä av sig nakna och blev un-dersökta i ändtarmen och slidan i åsyn av manliga poliser. I flera dygn satt folk inspärrade under ovärdiga förhållanden för att sedan deporteras till sina hemländer, ofta utan pass, pengar och tillhörigheter.

Ett par veckor senare manar oss justitieminister Laila Freivalds i Dagens Nyheter att bejaka det fördjupade polissamarbetet i EU. Det handlar, hävdar statsrådet, om att effektivare bekämpa narkotikaligor, mc-gäng och annan grov internationell brottslighet.

Det är svepskäl. Hoten från gränsöverskridande maffiaorganisationer är våldsamt överdrivna, och vad mera är, det finns inget behov av en EU-polis för att bekämpa sådan kriminalitet. De nordiska polisförbunden har gjort klart att hittillsvarande samarbetsformer duger alldeles utmärkt.

Europolsamarbetet handlar om att i alla EU-länder införa sådana metoder som prövades i Amsterdam. De flesta arresteringarna genomfördes med hänvisning till en sektion i den holländska lagstiftningen som förbjuder samröre med kriminell organisation. Ingen lagfördes för brottet men bestämmelsen gav polisen fria händer att provocera motståndet mot unionen. I det program mot organiserad brottslighet som lagts fram av rikspolischefen Sten Heckscher och hans EU-kolleger rekommenderas ett införande av motsvarande förbud i alla medlemsländer.

Europols datoriserade spaningsregister kommer förutom brottslingar också att omfatta personer som kan tänkas begå brott i framtiden. Uppgifter om ras, religion och politiska åsikter får noteras. Laila Freivalds försäkrar att detta inte är något att oroa sig för. Inga uppgifter kan lämnas ut från Sverige som inte är tillåtna att registrera enligt svensk lagstiftning.

Det är medvetetet vilseledande. På statsrådets uppdrag förbereds nämligen en anpassning av de svenska reglerna för förspaningsregister till det godtycke som stadfästs i Europol.

En proposition om ratificering av Europolkonventionen föreläggs riksdagen i höst. Andra förslag i polisstatlig riktning följer. Det är hög tid att göra motstånd.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten