Efter 45 år av instabilt vapenstillestånd och kapprustning i Korea har samtal om en varaktig fred inletts i Genve mellan USA, Nordkorea, Sydkorea och Kina. Men ännu är det ett gott stycke kvar till en fredsöverenskommelse.

Roten till konfrontationen i Korea är USA:s militära intervention. För att sätta stopp för den krävs dels ett fredsavtal mellan Nordkorea och USA, dels att USA:s trupper dras bort från södra Korea. Detta är huvudfrågorna, men USA och den sydkoreanska regimen vill istället diskutera hur den överenskommelse som slöts mellan norra och södra Korea 1991 ska genomföras. Den överenskommelsen betraktar Nordkorea som en intern angelägenhet för den koreanska nationen.

Här finns alltså två problem att lösa, det ena mellan Nordkorea och USA, det andra mellan regimerna Söul och Pyongyang. Om de fyra parterna tar itu med dem i en konstruktiv anda, kan samtalen leda till en normalisering av relationerna mellan Nordkorea och USA och ett steg mot en återförening.

Det återstår att se om den nyvalde sydkoreanske presidenten Kim Dae Jung, som länge varit en av oppositionens förgrundsgestalter, kommer att överge sina företrädares traditionella konfrontationspolitik mot nordsidan, en politik som ytterst riktar sig mot det egna folket, och istället inriktar sig på att åstadkomma fred och avspänning, såväl inom ramen för fyrpartssamtalen som i sitt övriga agerande.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/97 Utopier | Krisen i Asien

Category Image