Har ett land rätt att utan krigsförklaring bomba ett annat land? Ja,USA har det. För den politiken står både regering och opposition i Sverige. När riksdagen 1991 beslöt att ansöka om svenskt medlemskap i EG, inskränkte Ingvar Carlsson i ett tal Sveriges neutralitet till "vårt närområde". Under hela nittiotalet har sedan neutraliteten urholkats efter hand. Steg för steg förs Sverige in i NATO.

De smygande NATO-anslutningen åtföljs av kritiklös uppslutning bakom USA. I februari 1998 deklarerade t.ex. utrikesministern Lena Hjelm-Wallén att Sverige är berett att bidra till militärt våld mot Irak om världssamfundet skulle besluta att sanktionera sådant våld. Och "världssamfundets" Irak-politik är USAs.

Ett halvår senare, efter terrordåd mot USAs ambassader i Kenya och Tanzania, genomförde USA grova terrorbombningar, i strid mot all folkrätt, i Sudan och Afghanistan. Nyhetsprogrammen i TV1 och TV2 rapporterade utan förbehåll USAs krigsmål som "terroristmål"; public-service-TV i Sverige är mer oreflekterat USA-beroende än i flertalet andra europeiska stater. Utrikesministern uttalade sin förståelse. Oppositionsledaren Bildt fann bombningarna nödvändiga.(Desto mer förvånande att han ett par veckor senare avvisade tanken på NATO-bombningar i Kosovo; förklaringen är väl att Bildt är tillräckligt insatt i det jugoslaviska inbördeskriget för att begripa det.) I princip innebär det svenska ställningstagandet att vi också skulle godkänna t.ex. kroatiska eller israeliska bombningar av Sverige i jakt på (förmenta) terrorister. Men naturligtvis skulle Bildt eller Anna Lindh aldrig hävda det. USA har särskild privilegier.

Neutralitetsavvecklingen visar inte bara en uttalad brist på respekt för folkrät-ten. Lika stor är nonchalansen inför den folkliga opinionen i Sverige. De allra flesta svenskar stöder neutralitetspolitiken - trots att de senaste avslöjandena om höga militärers och politikers NATO-samarbete redan på 50-talet delvis görs till ett led i en kampanj för att misskreditera traditionell svensk utrikespolitik.

USA:s terrorbombningar måste entydigt fördömas. Folkrätten måste försvaras och förbli en grundsten i svensk utrikespolitik. USAs sak är inte vår. Återupprätta den svenska neutralitetspolitiken!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten