Det västerländska samhället lider av ett överskott av demokrati. Så sammanfattade professor Samuel P Huntington från USA läget 1975. Idag är de styrande i full färd med att eliminera överskottet. Majoritetsprincipen, strejkrätt, yttrande- och tryckfrihet och andra rättigheter är till besvär när välfärdsinrättningarna avvecklas och monopolkapitalen breder ut sig.

Vi publicerar i detta Clarté-nummer några artiklar om de hot mot demokratin som aldrig uppmärksammas på Dagens Nyheters eller Svenska Dagbladets ledarsidor.

Mikael Nyberg analyserar framväxten av en tredjedelsdemokrati . I EU söker bourgeoisien frigöra statsmakten från folkliga inflytelser.

Martin Viredius visar hur grundläggande fackliga rättigheter är hotade i dagens Sverige, och Lars-Ivar Juntti skriver i en kompletterande artikel om Svante Öbergs utredning om lönebildningen.

Nicholas Busch ser i EU, med dess datoriserade polisregister, dess hårdnande flyktingpolitik och dess jakt efter den flexibla, anpassningsbara människan, ett nytt totalitärt samhälle ta form.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten