Det pågår ett långsamt, smygande folkmord i Irak, med USA-imperialismen som mördare.

När USA bombar Irak går unga och mer erfarna aktivister ut i aktioner på gatorna i Norge. Men sanktionerna i Irak, som leder till att vart tredje irakiskt barn blir sjukt, är det svårare att agera mot. Här i Norge frågar sig nu allt fler hur vi ska arbeta vidare för att det smygande folkmordet upphör.

Under Vietnamkriget var det enklare att bygga en front mot USA:s krigsföring än det har varit att bygga fronten mot USA:s krigsföring och kampanj för att svälta ut Irak. Det krig som vietnameserna kallar Amerikakriget pågick i åratal med så att säga oavbrutna krigshandlingar. De lidanden som USA utsatte Vietnams folk för var väl synliga. Bilden av ett naket barn på flykt från ett inferno av napalm brände sig fast på näthinnan hos Vietnamaktivister över hela världen.

Mot Irak har USA använt en helt annan strategi: blixtangrepp från luf-ten kombinerade med en tämligen osynlig och ihållande utsvältning av folket. Nu reses över hela världen röster med kravet att utsvältningen måste få ett slut, att sanktionerna måste upphöra. Flera länder i Mellanöstern har i praktiken redan brutit mot FN:s bojkottresolution. Kina och Ryssland förmådde inte förhindra USA:s och Storbritanniens bombanfall, men kommer av allt att döma att intensifiera arbetet i och utanför FN för att få ett slut på sanktionerna. Frankrike är mycket skeptiskt till den politik som USA och Storbritannien står för, och har också gett uttryck för detta i informella diskussioner i FN. I Norge liksom i Sverige bör vi arbeta för att våra regeringar upphäver sanktionerna och även samarbetar med andra länder för att förmå FN att göra det samma. Här i Norge är fronten för närvarande inte så stark. 28 organisationer samarbetar i den så kallade "Oslos koordinationsgrupp för aktioner mot Gulf-krisen" ("Koordineringsgruppa for Golfkrise-aksjoner i Oslo"). Frågan om denna grupp ska bli en fastare front bör diskuteras av organisationerna. Men alla kan redan nu ansluta sig till det upprop som har cirkulerat sedan våren förra året och som kräver att bojkotten av Irak ska hävas. Uppropet sprids på olika sätt, och i Klassekampen har vi publicerat det tillsammans med en uppmaning riktad till ett antal kända personer att skriva på det: biskop Gunnar Stålsett, f.d. statsminister Kåre Willoch, LO-ordförande Yngve Hågensen och kulturminister Anne Enger Lahnstein.

Jon Michelet är chefredaktör för Klassekampen, "Venstresidas dagsavis" i Norge.

Nät-adress: http://www.klassekampen.no

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.