KORANENS BUDSKAP

Till svenska av

Mohammed Knut Bernström

och kommentarer av Muhammad Asad

Till skillnad från Zetterstéens översättning 1917 så har denna auktoriserats av en etablerad islamisk institution (Al-Azhar-universitetet i Kairo).

Som sig bör löper den arabiska originaltexten parallellt med den svenska. Det har religiös betydelse eftersom den troende endast betraktar den arabiska orginalversionen som "Guds rena ord" - såsom de uppenbarades för profeten av ärkeängeln Gabriel. Synsättet bottnar i den språkvetenskapligt korrekta insikten att en text aldrig fullt ut låter sig översättas till ett annat språk. Därav också själva titeln: Koranens budskap.

Slutligen är denna översättning också försedd med en mycket utförlig kommentar, främst språkvetenskaplig och teologisk men också med historiska inblickar. I jämförelse med Zetterstéens något tungfotade och påtagligt bibelinfluerade språk har Bernströms tolkning lite mer dragning åt en något högtidlig men lättläst sakprosa. Arkaismerna sitter inte längre i själva meningsbyggnaden utan i valet av substantiv och adjektiv.

Koranen saknar i stort sett en episk tråd och verserna är inte uppställda kronologiskt, i den följd de uppenbarades för Profeten, utan är redigerade i någon sorts tematisk ordning, vilket uppmuntrar till en mer encyklopedisk läsmetod. Därför blir det ofta roligare att läsa, och ger en djupare förståelse, om man läser utifrån någon särskild social eller historisk synvinkel. T.ex. kan jag rekommendera Magali Morsis Profetens hustrur (Lund 1990) som ett givande bollplank för ett kvinnohistoriskt perspektiv.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/99 Kommunism & antikommunism

Category Image