Nära Mahatma Gandhi Road, den stora affärsgatan i Bangalore i Indien, har Kentucky Fried Chicken öppnat en restaurang. Det är inte lätt att hitta ingången. En stor polisbuss är parkerad utanför och polismän håller vakt.

I november 1995 stormade bönder lokalen, slog sönder inredningen och tvingade den amerikanska snabbmatskedjan att tillfälligt stänga restaurangen.

Bönderna kom från delstatens bondeorganisation, Karnataka Rajya Raitha Sangha, KRRS. Flera aktivister arresterades liksom rörelsens ledare, M D Nanjundaswamy.

- Jag var inte ens på plats, säger han. Jag satt här på mitt kontor, men USAs ambassad ringde till myndigheterna en halvtimme efter händelsen och krävde åtgärder.

Det är inte första gången Nanjundaswamy och hans rörelse utmanar utländska affärsintressen. För ett par år sedan förstörde bönderna Cargills anläggningar i delstaten.

Cargill är en av de sex koncerner som behärskar den globala spannmålshandeln. Nanjundaswamy och KRRS fruktar att Cargill och andra transnationella företag med hjälp av världshandelsorganisationen WTO ska lägga under sig Indiens jordbruk.

- Vi är inte emot en globalisering på lika villkor, men under WTO blir det en uppifrån påtvingad internationalisering som slår undan grundvalen för nationer och kulturer och ersätter statsmakten med ett företagens herravälde. Jag tror att ni har erfarenhet av det också i Sverige, och jag vet att USA:s bönder förstår mig bättre än min egen regering. De kallar sig traktorförare för bolagen.

- Cargill har som första utländska företag fått licens att handla med spannmål i Indien. Jordreformen i Karnataka har rivits upp och regeringen i Delhi vill ge bolagen rätt att patentera utsäde. Om denna utveckling får fortsätta förvandlas bönderna till slavar åt företagen. Kontraktsjordbruket är inget annat än en ny form av livegenskap. WTO:s så kallade frihandel skapar ett internationellt kastsystem med de rika länderna som brahminer och utvecklingsländerna som den lägsta kasten. Den som kontrollerar utsädet kontrollerar bönderna, och den som styr handeln med mat styr nationerna. Det säger Cargill själva.

Nanjundaswamy är storbonde och professor i juridik. I flera decennier har han arbetat för att organisera bönderna.

- Vi har ett fungerande alternativ. Vi har framgångsrikt brukat jorden i flera tusen år. Den gröna revolutionen med dess mirakelplantor och bekämpningsmedel skadar naturen, och snabbmaten och produktionen av kött för export hotar vår försörjning. 75 procent av våra 750 miljoner bönder är småbrukare med mindre än två hektar mark. De behöver nötboskapen som dragdjur och för mjölkens och gödselns skull. Köttindustrin kommer att driva upp priserna på djuren och förbruka mycket av den brödsäd som folk haft att äta. Därför slåss vi mot McDonalds och Kentucky Fried Chicken. Vi måste återvända till Gandhis ideal och utveckla vårt traditionella jordbruk.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

2/99 Indiska vägval

Category Image