I en av Djungelnovellerna visar Kipling vad disciplin i praktiken innebär i en stark borgerlig stat.

Alla lyder blint i den borgerliga staten. Från kanonbatteriets mulåsnor till dess sergeant, från hästarna till soldaterna som rider dem. Soldaterna lyder löjtnanten, löjtnanterna regementsöversterna; regementena brigadgeneralen; brigaderna Indiens ståthållare. Ståthållaren lyder under drottning Victoria (ännu vid liv då Kipling skrev). Drottningen ger en order, och ståthållaren, generalerna, överstarna, löjtnanterna, soldaterna, djuren, alla rör sig harmoniskt mot erövringen.

Åt en infödd åskådare till en militärparad säger novellens huvudperson: "Eftersom ni inte kan göra likadant, är ni våra undersåtar."

Den borgerliga disciplinen är den enda kraften som håller det borgerliga systemet ståndaktigt. Mot disciplin behöver ställas disciplin. Den borgerliga är en mekanisk och auktoritär tingest, den socialistiska självständig och spontan. Man är redan socialist, eller vill bli det mer fullkomligt, om man accepterar socialismens disciplin; är man en yngling, skriver man in sig i ungdomsrörelsen. Och den som är socialist eller vill bli det lyder inte - han befaller över sig själv, lägger en levnadsregel på sina nycker, på sina osammanhängande ambitioner.

I vetskap om att man alltför ofta, utan att knysta, lyder en disciplin som man inte förstår och än mindre känner något för, vore det konstigt om man inte kunde handla i enlighet med en anförd riktning som vi själva medverkar till att staka ut och obändigt behålla riktningen på. Eftersom detta är den självständiga disciplinens karaktär: att vara livet självt, själva tanken hos sin efterföljare.

Disciplinen som den borgerliga staten påtvingar medborgarna gör dessa till undersåtar som endast inbillar sig att kunna utöva inflytande på händelsernas gång. Ett socialistiskt partis disciplin gör av undersåten en medborgare: medborgare strax rebell, just för den nya insikten om sin individualitet, som känner att denna är fjättrad och inte fritt kan hävda sig i världen. (1917)

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.