För första gången presenteras här för en svensk läsekrets några smakprov på den mans tanke- och talekonst som under minst fyra år framöver kommer att vara den mäktigaste i världen, och vars omdöme, analytiska skärpa och handlingskraft är det enda som står mellan oss och en världskatastrof. Nämligen George W. Bush.

Om världsrymden

"Det är dags för människan att inträda i solsystemet."

Alltid redo

"Vi är redo för varje oförutsedd händelse som kanske, eller kanske inte inträffar."

In i framtiden

"Framtiden kommer att bli bättre i morgon."

"Jag har gjort riktiga bedömningar i det förflutna. Jag har gjort riktiga bedömningar i framtiden."

"Jag anser att vi oåterkallerligen är på väg mot mera frihet och demokrati - men detta kan ändras."

Folkbildaren

"Uppriktigt sagt är lärare de enda yrkesmän som undervisar våra barn."

"Vi kommer att ha det bäst utbildade amerikanska folket i världen."

Kosmopoliten

"Merparten av vår import kommer från utlandet."

"Vi är starkt förbundna med NATO, vi är en del av NATO. Vi är fast förbundna med Europa. Vi är en del av Europa."

Det analytiska geniet

"Ett lågt valdeltagande tyder på att färre människor deltagit i valet."

"När man frågat mig vem som vållade upploppen och dödandet i Los Angeles har mitt svar varit klart och enkelt: På vem skall man skylla upploppen? På dem som deltog i dem. På vem skall man skylla dödandet? På dem som dödade."

"Det är inte nedsmutsningen som skadar miljön. Det är föroreningarna i vår luft och vårt vatten som gör det."

"Förintelsen var en obscen period i vår nations historia. Jag menar i århundradets historia. Men vi levde alla i detta århundrade. Jag levde inte i detta århundrade."

Visionären och siaren

"Om vi inte har framgång löper vi risken att misslyckas."

"De mest bisarra människor kan hamna i känslig och ansvarsfull ställning och spela stor roll i historien."

Citat samlade från Internet och klädda i svensk språkdräkt av Hans Isaksson.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten