Under innevarande halvår utövar Sve-riges regering ordförandeskapet i EU. Huvudmålet för arbetet har formulerats av Göran Persson: den negativa EU-opinionen i landet ska vändas.

För utländska journalister berättar statsministern att det bara är en tidsfråga innan kampanjen för ett svenskt medlemskap i EMU drar igång. Det gäller bara att skapa en känsla av trygghet bland partifolket och kärnväljarna.

Med samma iver ställer regeringen om den svenska krigsmakten för EU-arméns interventioner i främmande länder. I förberedelserna för kommande angreppskrig talas det med förskönande omskrivningar om "fredsfrämjande" och "fredsframtvingande" operationer.

Svenska Clartéförbundet anser därför att det är viktigt att nu manifestera det fortsatt starka EU-motståndet. Vi ansluter oss till kravet att Sverige ska lämna unionen. Vi säger också nej till EMU, till EU-armén och till Schengenavtalet.

Det finns politiska krafter som försöker göra manifestationerna kring EU-mötena i Sverige till uttryck för en allmän motvilja mot sådant som nyliberalism, militarism och rasism.

En enighet på denna grund blir vag och uddlös. Vi tror att den spelar EU och EU-anhängarna i händerna. Den allmänna välviljan gömmer kapitulationer i konkreta stridsfrågor.

För eller mot EMU? Så står frågan. De som då kritiserar "den nuvarande nyliberala inriktningen" av valutaunionen och hoppas att euron ska sätta finanskapitalen på plats, underlättar de största kapitalens nyordning av Europa.

Samma sak med de så kallade fredsvänner som säger sig vara emot en militarisering av EU men deltar i lanseringen av unionen som ett instrument för "civil-militär krishantering" och "försvar av mänskliga rättigheter".

Vi förenar oss inte med federalister i falska drömmar om en "demok-ratisering" av unionen. Och vi har ingen sympati för de föregivna fiender till den kapitalistiska staten som förbiser hur denna stat genom frigörelsen ur den nationella demokratin utvecklas till ett farligare instrument än tidigare.

Vi hoppas i stället på den bredaste enighet kring konkreta krav riktade mot den europeiska stormaktsalliansen. På denna grund kan en rörelse som enar arbetarklassen och folket och sträcker sig över nationsgränserna utvecklas.

Vi kommer att demonstrera mot EU, EMU, EU-armén och Schengenavtalet i Göteborg den 15 juni. Vi hoppas också att vi tillsammans med andra EU-motståndare kan göra demonstrationen den 16 juni till en manifestation i samma riktning.

Clartés styrelse

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.