I KRIG OCH KÄRLEK

Lena Kallenberg

Rabén & Sjögren, 2001

I sin senaste roman, I krig och kärlek, skildrar Lena Kallenberg mötet och relationen mellan servitrisen Elna och den österrikiske antifascisten Freddi, som sökt sig till Sverige på flykt undan nazisterna. Det är en halvdokumentär skildring baserad på berättelser från hennes egna familjemedlemmar och släktingar och på sparade brev och andra dokument (fastän många ännu är hemligstämplade eller försvunna ur arkiven). Det är alltså en starkt personlig berättelse med ett verklighetsnära underlag.

Skildringen av enskilda människoöden i Sverige under Hitlertysklands skugga med dess inblickar i den antifascistiska och kommunistiska motståndsrörelsen är fängslande. Här flätas trådarna samman: myndigheternas hantering av attentatet mot Norrskensflamman, den tyska militära transittrafiken, de svenska fånglägren för att oskadliggöra nazismens motståndare och potentiella motståndsmän - allt vävs in på ett naturligt sätt, som nödvändiga beståndsdelar i berättelsen och människoporträtten. Det som gör tidsskildringen särskilt angelägen och oroande är dess belysning av individens rättslöshet gentemot myndighetsmissbruk och medlöperi.

Tekniskt bygger Lena Kallenberg upp sin berättelse med ordknappa scener och dialoger i talspråk, en teknik som kräver uppmärksamhet och eftertanke av läsaren. Men efterhand som historien klarnar, blir den också allt mer medryckande.

Varje generation har sina erfarenheter av förtryck och av kamp mot förtrycket. Tidsandan upprepar sig inte, men det finns drag och tendenser som återkommer. Detta är en skildring som man inte lägger ifrån sig oberörd.


ANTI-CAPITALISM A GUIDE TO THE MOVEMENT

Emma Bircham och John Charlton (red.)

Bookmarks, 2001

Antologin Anti-Capitalism kom i sin första upplaga i juli 2001 och i en andra uppdaterad upplaga redan några veckor efter förra sommarens demonstrationer i Genua. Även om undertiteln säger att det rör sig om en guide till den antikapitalistiska rörelsen hittar vi här bidrag också från de som snarare kan betraktas som reformister, exempelvis Attacs förgrundsgestalt Susan George. Ett genomgående tema i artiklarna är just rörelsens heterogenitet. Här hittar vi texter av revolutionära marxister som Alex Callinicos, företrädare för Friends of the Earth, Oxfam och Jubilee Plus (fortsättningen på skuldavskrivningskampanjen Jubilee 2000) sida vid sida med fackliga aktivister och anarkister. Texterna är indelade i tre huvudavdelningar. I den första finns artiklar om ämnen som arbetarrörelsen, miljön, patentlagstiftning och jämställdhet; i den andra presenteras den globala situationen världsdel för världsdel; i den tredje handlar det om "aktörerna", företag, fackföreningar, studenter, socialister och anarkister. Dessutom hittar vi här en användbar förteckning över grupper och organisationer som på något sätt ingått i kampen, med grundläggande presentationer och adresser till hemsidor.

De många korta texterna kan naturligtvis inte heltäckande behandla sina ämnen, men de ger ändå många relevanta fakta och boken fungerar som en guide ska, nämligen som uppmuntrande inkörsport till ett fördjupat intresse. Två hoppfulla tendenser som präglat de senaste åren framkommer dessutom tydligt. Dels det sätt på vilket aktivister med bakgrunden i olika enfrågeorganisationer nu börjar identifiera själva kapitalismen som det gemensamma grundläggande problemet och därmed också börjar formulera bättre och mer heltäckande verklighetsbilder. Dels de pålästa presentationerna och analyserna av hårda fakta som ersätter postmodern anti-realism och identitetsteorier. Kan man bygga vidare på detta är mycket vunnet.


FJÄRILN VINGAD

Stefan Eriksson

Natur och Kultur, 2001

Handlingen i Fjäriln vingad, som är Erikssons debutverk, kretsar kring ett practical joke, som går över styr och antar oanade dimensioner. Några kamrater sätter upp en skylt som förkunnar att byggjätten Skanska projekterar för ett raffinaderi i Hagaparken i Stockholm, och efter en rad mer eller mindre fantastiska händelser står Sverige plötsligt på randen av en regeringskris.

Erikssons roman är en ovanligt lyckad burlesk skröna som är späckad med litterära allusioner och annat läsgodis. Dessutom mynnar galenskapen småningom ut i en ganska frän samhällskritik, när det visar sig att det absurda händelseförloppet styrs av starka ekonomiska och politiska krafter.


SKÖNHETSDYRKARE OCH SOCIAL-DEMOKRAT

Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

Lennart Leopold

Gidlunds, 2001

I avhandlingen Skönhetsdyrkare och socialdemokrat analyserar Lennart Leopold Bengt Lidforss socialistiska litteraturkritik. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus kultursociologi placerar han in Lidforss i de sammanhang i vilka han en gång verkade, och lyckas därmed presentera hela den litterära offentligheten under decennierna kring sekelskiftet 1900. Det centrala i denna presentation är uppmärksammandet av att arbetarrörelsen under den aktuella perioden spelade en mer betydande roll än någonsin tidigare eller senare i de litterära debatterna. Leopolds avhandling kommer förhoppningsvis att vinna erkännande som standardverk både om Lidforss, och om det tidiga 1900-talets litterära offentlighet. För den radikalt sinnade är verket främst intressant som påminnelse om den svenska arbetarrörelsens historiska misstag att ge upp sin position på den kulturella arenan.


VEM ÄR RÄDD FÖR LITTERATUREN?

Göran Greider

Manifest, 2001

Det är en befrielse att läsa denna samling litterarturkritik från 1989 till 1999. Greider är mångsidigt beläst, starkt engagerad och skriver i öppen dialog med läsaren. Men framför allt genomsyras alla hans texter av den klasståndpunkt som så ofta saknas i kulturkritiken, ett entydigt ställningstagande för arbetarklasen och folket. Greider kan ha fel ibland och han kan ändra sig, men utgångspunkter och frågeställningar är alltid viktiga. Läsaren får inte bara nya perspektiv på Ekelöf, Lundell eller Kerstin Thorvall; man lär sig också att tänka på litteratur på ett klokt sätt. Välgörande!


FACKLIGA ORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR I DAGENS SVERIGE

Anders Kjellberg

Arkiv förlag, 2001

Detta standardverk om facklig organisering i dagens Sverige utkom första gången 1997. I den nya upplagan finns två helt nya kapitel, ett med internationella jämförelser av facklig tillbakagång i USA, Japan, Storbritannien m.fl., och ett om facklig anslutning bland unga, invandrare och IT-anställda i Sverige. Boken bygger främst på en mycket stor mängd statistiska data, men också ett par omfattande intervjuundersökningar redovisas. Det är alltså en mycket värdefull faktakälla för all diskussion om arbetarrörelsens och fackföreningsrörelsens framtid i Sverige.


MILJÖ, SAMHÄLLE OCH POLITIK

Artiklar, inlägg och debatt under 15 år

Ulf Karlström

Ulf Karlström har samlat ett åttiotal längre och kortare texter av skiftande slag: artiklar, debattinlägg, brev, kritiska bokreferat, föredragsmanus m.m. Också ämnesmässigt är spännvidden stor, men kampen mot EU, miljöfrågor och marxistisk idédebatt är tre dominerande områden. Det kunde finnas anledning att gå in i närmare diskussion om flera av artiklarna. Här ska bara sägas att en tacksam läsart för denna välstrukturerade materialsamling är den reflekterande tankebokens. De mestadels korta och kanske ibland alltför koncentrerade texterna tillåter läsaren att slå upp nästan var som helst, läsa ett par sidor och få något viktigt att begrunda. Det är ont om belästa och fritt tänkande marxister i Sverige i dag; Karlströms bok är därför mycket stimulerande. Den kan beställas för 150 kronor av författaren, e-postadress: macoma.karlstroemtelia.com.


MOTSTRÖMS Nr 4

Den marxistiska tidskriften Motströms med säte i Lund har kommit ut med nytt nummer, det fjärde i ordningen. Motströms vill "bidra till en ökad teoretisk förståelse av globaliseringen som ett led i att utröna vilka politiska utmaningar den ställer på agendan för den socialistiska arbetarrörelsen". Ambitionen är alltså hög. Och när det gäller bidraget till förståelsen tycker jag att numrets fyra skribenter - Daniel Ankarloo, Tony Johansson, Magnus Dahlstedt och Love Flygren - lyckas över hövan. En bättre och mer genomgripande översikt och analys av globaliseringsdebatten ur marxistisk synvinkel har jag personligen inte stött på. När det gäller frågan om politiken, dvs. frågan om vad som bör göras, lämnar däremot Motströms mer eller mindre walk over: Revolutionär klasskamp! Jo visst. Men hur? Jag saknar helt enkelt en diskussion om Partiet (med stort P). Men man kan inte få allt här i världen, och det man trots allt får för 110 kronor på postgiro 6349044-5 är mycket, så mycket att jag gott tycker att man kan ge ett extra bidrag till detta vällovliga och nödvändiga projekt som ju Motströms är. Så snåla inte, sätt in en tvåhundring!


Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten