Till protokollet:

Jag är arab

Och mitt ID-kort har nummer femtiotusen

Jag har åtta barn

Och det nionde på väg efter sommaren

Blir du arg?

Till protokollet:

Jag är arab.

Jag arbetar med åtta kamrater i ett stenbrott

Jag har åtta barn

Jag skaffar dem bröd

Kläder och böcker

Ur stenarna.

Jag tigger inte om allmosor vid din dörr

Och jag ödmjukar mig inte vid tröskeln

till din kammare

Så - blir du arg?

Till protokollet:

Jag är arab

Jag har ett namn utan titel

Tålmodig i ett land

Av rasande människor

Mina rötter

Fanns här före tidens begynnelse

Och innan tidsåldrarna tog sin början

Före pinjerna och olivträden

Och innan gräset växte

Min far kom från ett släkte av plöjare

Inte från en gynnad klass

Och min farfar var bonde

Varken väluppfostrad eller välboren!

Han lärde mig solens stolthet

Innan han lärde mig att läsa

Och mitt hus är som en herdes hydda

Gjort av grenar och bambu

Har du uppfattat min ställning?

Jag har ett namn utan titel!

Till protokollet:

Jag är arab

Du har stulit mina fäders odlingslundar

Och den jord jag har odlat

Med mina barn

Och du lämnade oss intet

Utom dessa stenar.

Så kommer staten att ta dem

Som det ryktas?

Därför!

Skriv överst på första sidan:

Jag hatar inte folk.

Jag är ingen inkräktare

Men om jag blir hungrig

kommer usurpatorernas kött att bli

min föda

Akta er

Akta er

För min hunger

Och för min vrede

Översättn från engelskan/arabiskan: Hans Isaksson

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/02 USA:s korståg

Category Image