USA:s internationella spel

1945. Massiva terrorbombingar av Dresden, Hamburg, Hiroshima och Nagasaki.

1949. Kinesiska revolutionen segrar. Kina "förlorat" för USA. Inringningen börjar.

1950. USA-sabotage mot strävandena till återförening av Korea efter kriget, stöd åt bildandet av fascistregim i Sydkorea som gör raider in i och artilleribeskjuter Nordkorea. Koreakriget rasar fram till

1953. Vapenstillestånd. Två miljoner döda.

1950-54. Inringningen av Kina fortsätter: USA börjar ge alltmer stöd åt fransmännens krig i Vietnam.

1953. Mossadeqregeringen i Iran störtas genom en militärkupp organiserad av USA och Storbritannien. Den diktatoriska shahregimen styr sedan på USA:s mandat i nästan 30 år.

1954. Den vänsterliberala Arbenzregimen i Guatemala störtas av en invasionsstyrka bestående av exilguatemalaner, stödda av USA.

1955-60. USA genomför framgångsrika politiska interventioner för att byta ut regeringar i Argentina, Vietnam, Ungern, Haiti, Japan, Chile, Irak, Laos, Sudan, Libanon, Nepal, Ecuador, Sydkorea och Turkiet.

1959. Den kubanska revolutionen. Intensiva försök, ekonomiskt, diplomatiskt och militärt, inkluderande 28 mordförsök på Fidel Castro, att störta den nya regimen, inleds.

1964. President Johnson får kongressens fullmakt att gå i öppet krig mot den vietnamesiska befrielserörelsen. Kriget varar till 1975 och skall kräva 3 miljoner vietnamesers liv. Alla försök att behandla kriget i FN blockeras av USA.

1973. USA stöder aktivt de chilenska fascisternas störtande av den socialdemokratiska Allenderegimen och en långvarig högerdiktatur som tar 20000 människors liv upprättas.

1976. Carterdoktrinen proklamerar kontrollen över Persiska viken som ett vitalt amerikanskt intresse. Man börjar upprättandet av en specialstyrka för snabba insatser i ökenmiljö.

1979. Shahregimen i Iran störtas.

1980. USA, som hädanefter ser Iran som det främsta hotet mot sina intressen i Mellanöstern stöder och uppmuntrar Irak i kriget mot Iran. Levererar tillsammans med Storbritannien, men även Frankrike, materiel och kunnande för ABC-vapen.

1981. USA stöder aktivt högerns militära kamp mot den nationella sandinistregimen i Nicaragua.

1983. USA störtar med militärt våld den demokratiska Bishopregeringen i Grenada.

1986. USA flygbombar Libyens huvudstad Tripoli, lögnaktigt föregivande att Libyen stått bakom ett attentat mot ett diskotek i Berlin.

1989. USA angriper Panama varvid minst 4000 civila offer krävs.

1990-91. Sovjetunionen kollapsar. En politisk, diplomatisk och militär kampanj för övertagandet av stora delar av den forna sovjetiska intressesfären börjar på allvar och pågår alltjämt.

1990. Efter sannolikt viss diplomatisk uppmuntran från USA invaderar Irak Kuwait, varvid mellan 2-400 kuwaitiska soldater stupar. USA lyckas med olika medel ena säkerhetsrådet bakom ett fördömande och krav på irakiskt tillbakadragande.

1991. Den 17 januari inleds de USA-allierades Gulfkrig, som leder till Iraks tillbakadragande och kapitulation. Mellan 100000 och 200000 irakiska soldater stupar.

1990-2003. Blockaden av Irak har sannolikt krävt mellan -1 miljoner civila liv. I trots mot FN har USA och Storbritannien sedan 1993 bedrivit bombningar av Irak.

1992. På USA:s initiativ genomförs NATO-bombningar av serbiska ställningar i Bosnien, föregivande att Serbien i det pågående inbördeskriget begått folkmord. Styckmordet på Jugoslavien, som inleddes på 80-talet pågår alltjämt.

1993. Invasion av Somalia "av humanitära skäl" slutar med massaker på ovillig civilbefolkning och ett antal invaderande soldaters död. Förödmjukande fiasko för USA.

1998. Bombningar av "strategiska mål" i Sudan visar sig vara fabriker för tillverkning av läkemedel. Nytt fiasko.

1999. NATO-bombningar av Serbien som kräver en stor mängd civila dödsoffer och förstörelse av för landet vital infrastruktur. Föregivet motiv: serber begår etnisk rensning och folkmord av kosovoalbaner " i hundratusental". Angreppet sker utan stöd av internationell rätt och utan stöd av FN. Stöd åt UCK:s terrorbetonade rörelse och åt det s.k. folkliga uppror som leder till att Milosevic i strid med gällande vallagar ersätts av en för USA acceptabel president. Kosovo rensas på serber.

2001. Attacken mot WTC och Pentagon. President Bush förklarar "krig mot terrorn". USA angriper i oktober Afghanistan för att insätta en lydregim.

2002. Bush proklamerar USA:s rätt att militärt intervenera i "skurkstater" som i första hand Iran, Irak och Nordkorea, och i andra hand Kuba, Syrien och Libyen. USA förklarar senare att tiden är kommen att militärt angripa Irak.

2003. USA och Storbritannien angriper den 20 mars Irak i uttalat syfte att byta ut dess regim mot en USA-general. USA:s våldspolitik möter ett världsomfattande motstånd som saknar motstycke i historien.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

1/03 USA, Irak och kriget

Category Image