BÖCKER

Robert Baer: See no evil, Crown 2002. Rödnäst CIA-scout berättar om när han försökte iscensätta en kupp mot Saddam Hussein 1995 med hjälp av opålitliga kurder, frånvarande shiiter och skojaren Ahmad Chalabi. Det gick inte så bra.

Jean Baudrillard: La Guerre du Golfe na pas eu lieu, Galilée 1991. Franskt och postmodernt. Hävdar på fullt allvar att Kuwaitkriget aldrig ägde rum. Konstigare än så här blir det inte.

Bill & Springborg: Politics in the Middle East, Glenview 1990. Arabösterns moderna politiska historia. Ärligt redovisande och akademisk.

Ramsey Clark: The fire this time, U.S. war crimes in the Gulf, New York 1992. Titeln säger allt. Den förre justitieministern skriver en rasande ögonvittnesskildring.

Jan Guillou, Marina Stagh: Irak - det nya Arabien, Norstedt 1977. En klassiker. Guillou skriver att han inte tror att någon annan på tio år kommer att skriva en lika bra bok om Irak på svenska. Inte på 25, kan man konstatera. Guillou hängs nu ut för att han skriver att den irakiska regimen var "populär" på 70-talet.

Mohamed Heikal: Illusions of Triumph, 1992. Lika detaljerad som välskriven skildring av Gulfkriget 1991 från ett arabiskt perspektiv. Innehåller också en del historiska utvikningar och jämförelser. Författaren, f d chefredaktör för Al-Ahram, är en av vår tids främsta journalister.

Bo Hugemark (red): Storm över öken, 13 uppsatser om Gulfkriget, Stockholm 1991. Bäst är överste Hugemark själv då han till exempel om Saddam Hussein skriver: "Vi har att göra med en outgrundlig oriental och till råga på allt en mycket omänsklig sådan". Sanslöst!

Efraim Karsh: The Iran-Iraq War 1980-1988, Osprey 2002. Professor Karsh vid Kings College i London skildrar inte bara kriget utan även dess bakgrund. Och på 90 sidor!

Majid Khadurri, Edmund Ghareeb: War in the Gulf, 1990-91, New York 1996. Akademiskt hederlig. Torr som fnöske.

Mikael von Knorring: Operation Ökenolja, Nixon förlag 2003. Historien bakom USA:s förra krig mot Irak, med betoning på oljefrågan och på konsekvenserna av kriget och sanktionerna.

Stephen Hemsley Longrigg: Iraq. 1900 to 1950, Oxford University Press. Longrigg talar om för oss varför kolonialism är bra. Högaktuell.

Christopher Norris: Uncritical theory: postmodernism, intellectuals and the Gulf war, Lawrence & Wishart 1992. Nitar Baudrillard så det skvätter om det.

NEJ. 21 röster inför ett krig, Aftonbladet kulturpocket 2003. Inlägg mot kriget av John Pilger, Maj Wechselmann, Harold Pinter, John Berger, Noam Chomsky, John Le Carré, Edward W Said, Tahar Ben Jelloun, Helle Klein, Joel Bleifuss/Kurt Vonnegut, Lars Hillersberg, Arundhati Roy, Per Gahrton, Åsa Maria Kraft, Åsa Linderborg, Olle Svenning, Mikael Nyberg, Jan Myrdal, Naomi Klein och Jan Guillou.

Roger Owen: State, power and politics in the making of the modern Middle East, Routledge 1992. Analyserar de sociala grunderna för Arabösterns moderna statsbildningar. Standardverk.

Kenneth M. Pollack: The threatening storm, The Case for Invading Iraq, Random House 2002. Pollack berättar för oss på 500 sidor varför och hur Irak ska invaderas. Och här är han bra (som politisk motståndare). Hans historiska avsnitt däremot består till hälften av en biografi över Saddam Hussein. Man får veta att Saddam var ett elakt barn.

H. Rahman: The making of the Gulf War, Ithaca 1997. Tar upp förhistoria, dokument, gränstvister. Oumbärlig.

Milan Rai: Krigsplan Irak, Ordfront 2003. Går igenom det intensiva diplomatiska spelet under våren och sommaren 2002. Liksom Rivers Pitt (se nedan) hävdar Rai att det inte finns några bevis för att Irak i dag har massförstörelsevapen eller att landet är inblandat i terrorism.

Ingvar Rydberg: De arabiska revolutionerna, Aldus 1975. Rydberg skriver informativt och lättläst om utvecklingen i Araböstern med tonvikt på tiden 1948 till 1973.

William Rivers Pitt & Scott Ritter: Krig mot Irak, Leopard 2002. Huvudsakligen en lång intervju med Ritter, f d vapeninspektör i Irak och motståndare till det nu pågående kriget. Innehåller också en inledning och en kort historieskrivning av Rivers Pitt. Den senare beskriver väl hur USA utnyttjade Irak som klientstat före kriget 1991.

Micah Sifry & Christopher Cerf: The Gulf War Reader, New York 1991. Klippbok från Kuwaitkriget. Mycket skit men alla FN-resolutioner, Saddam Husseins tal, och andra godbitar.

Styrelsen för Psykologiskt Försvar: Bilden av ett krig (3 delar), Stockholm 1992. Medieanalyser från tiden under Kuwaitkriget. Avslöjande! Bra jobbat Styrelsen. Fortsätt gärna försvara våra psyken under detta krig.

Sven Tägil (utg.): Konflikt och samarbete vid persiska viken, Lund University Press 1992. Endast Marianne Laanatza håller måttet. Resten är akademisk imperialistpropaganda. Men det är ju också intressant.

Bob Woodward: The Commanders, 1991. Denna skildring av de militära beslut som USA:s statsledning fattade från George Bushs d ä makttillträde fram till Gulf-kriget 1991 bygger huvudsakligen på intervjuer med de inblandade, varav ett antal är verksamma i liknande positioner idag.

Henrik Skrak, Anders Pschel

WEBBSIDOR

Nyhetsbevakning speciellt inriktad på Irak eller Irakkonflikten

Portal med nyheter, historia, Encyclopedia och massor av fakta om Irak

Ständigt uppdaterade nyheter från olika källor, dock inte särskilt nyanserat

Engelsk fakta- och artikelsamling om det farliga utarmade uranet, som användes i USA:s och Storbritanniens stridsspetsar under förra Irakkriget, och därefter i Jugoslavien och Afghanistan.

Irakiska nyheter på engelska och arabiska

Portal med nyheter och annan info

Guardians nyheter om Irak

Ett försök att sammanställa en oberoende, fullständig och allmänt tillgänglig databas över de direkta civila dödsoffren för USA:s och dess allierades krigshandlingar mot Irak under år 2003.

traprockpeace.org/iraqweapons.html Ett referensverk som går igenom och kritiskt analyserar de påståenden som görs om sådana vapen som Irak är förbjudet att inneha enligt FN:s säkerhetsråd. Uppdateras kontinuerligt.

Nyhetssidor med blandat innehåll men god bevakning av nyheter och debattartiklar om Irakkonflikten

Radikala nyheter (på svenska).

sweden.indymedia.org Svenska noden i internationellt nätverk av medieorganisationer och hundratals journalister, som erbjuder aktivistbaserad, icke-kommersiell nyhetsbevakning. Länka gärna vidare till Indymedia Israel och Jerusalem (båda med engelska versioner) för information om vad som händer i skuggan av Irakkonflikten.

Sverigebaserad internationell fredsforskningsstiftelse ledd av Jan Öberg. Många kvalificerade medarbetare. Vissa artiklar på svenska.

Progressiv nyhetssida (USA). Mycket lång länklista.

Progressiv nättidning (USA). Specialitet: Noam Chomsky.

Politiskt nyhetsbrev redigerat av Alexander Cockburn (USA).

Knappast en forskningssida, men nyheter, debattartiklar samt information om antikrigsaktioner (USA).

Konservativ (libertariansk) antikrigsagitation med rötter i isolationistiska traditioner (USA). Svälj en och annan nyliberal klyscha och njut av Justin Raimondos polemik. Därtill mycket bra nyhetsbevakning.

Fokus på aktioner mot kriget

Svenska Nätverket mot krig.

Antikrigsnätverket i Norge,

Danmark ...

... och Finland (bara på finska).

Den engelska motsvarigheten till Nätverket mot krig.

Amerikanskt antikrigsnätverk.

Landsomfattande antikrigskampanj i USA. Massor av länkar till andra organisationer, info om Irak och

Amerikansk mot kriget-kampanj med globala internetaktioner som specialitet.

Omfattande amerikansk antikrigssida grundad av förre justitieministern Ramsey Clark

Voices in wilderness arbetar mot sanktionerna och kriget och skickar aktivister till Irak

"Culture of resistance" - Artisters nej till kriget.

Analys och debatt

Institute for public accuracy; Analyser och rapporter som kanske inte når den "breda publiken".

De senaste 100 inläggen i en marxistisk diskussionsgrupp med deltagare från hela världen, om än klar angloamerikansk dominans. Såväl debatt om t ex linjen i antikrigsrörelsen som intressanta länktips och rapporter från kampen. För allmän information om listan samt länkar till arkiv, se allmän info.

--Clartés hemsida. Här finns fler artiklar om USA, Irak och utvecklingen i världen.

Ola Inghe

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/03 USA, Irak och kriget

Category Image