Läste just Jan Guillous Häxornas försvarare. Tyckte det verkade konstigt att boken inte har fått mer kritik, eftersom Guillous historiesyn är den gängse. På något oförklarligt vis bröt det ONDA fram och häxpaniken spred sig och pöbeln ville se allt fler häxor brinna tills några oförskräckta upplysningsmän fick slut på spektaklet. Jo, ungefär som tredje rikets uppgång och fall beskrivs i borgerliga kretsar.

Det är märkligt att Guillou inte med ett ord nämner professorerna Gunnar Heinsohns och Otto Steigers Die Vernichtung der Weisen Frauen ("Förintelsen av de kloka gummorna", Frankfurt 1985). Deras huvudteser har publicerats i Skandinavien vid flera tillfällen och blivit mycket uppmärksammade i Tyskland.

Genom att studera ett stort källmaterial fick Heinsohn och Steiger fram att hela "spektaklet" planlades noga av kyrkan och genomfördes med hjälp av statliga myndigheter. Det teoretiska grundlaget blev Häxhammaren, en kommentar till en påvlig bulla utfärdad av Innocentius VIII 1484. Dominikanerna Jakob Sprenger och Heinrich Institoris förklarade och utvidgade den till en bok som Jan Guillou vill få oss att tro är "en av de mest ondsinta skrifter som någonsin publicerats". Men i själva verket är den ett precist instrument mot en precist fastlagd grupp av människor som på ett eller annat vis förhindrar människans fortplantning medelst till exempel onani, coitus interruptus, sodomi eller preventivmetoder.

I boken undantogs noga alla hjärnspökerier, vidskepelser, astrologi, gyckel etc. Och orsaken till dessa nya kyrkliga (och strax också statliga) lagar var ekonomisk. Kyrkan var den störste jordägaren och hade i 1400-talets befolkningsnedgång förlorat hälften av sin arbetsstyrka. Författarna visar hur den brutala kampen mot preventivmetoder, och dem som använde och förmedlade dem (vilket liksom i hela världen och i alla kulturer för det mesta var kvinnor), ledde till att befolkningssiffrorna sköt i höjden och till en befolkningsexplosion utan like i mänsklighetens historia. Och samtidigt gick vetandet om preventivmetoder i vår världsdel nästan fullständigt förlorat.

För övrigt möjliggjorde denna befolkningsexplosion att de kristna och vita koloniserade flera kontinenter.

Visserligen spårade häxförföljelserna ur efter århundraden av indoktrinering och terror, precis som hitlerismen spårade ur när den som bourgeoisiens instrument inte höll sig vid den utlovade förintelsen av kommunism. Men allt vansinne har ju politisk-ekonomiska orsaker. Och skiten kommer alltid ovanifrån, inte tvärtom.

Att utge den tyska häxboken på svenska vore för övrigt en god gärning.

Einar Schlereth är författare, journalist och översättare.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.