Natosoldater som genomför stridsövningar på svenskt territorium, utan insyn från svensk militär. Det kan bli en realitet ifall regeringens utredare Karl Leifland får igenom några av sina förslag.

På regeringens uppdrag utreder Leifland möjligheten att utveckla militära test- och övningsverksamheter för utländsk militär i framförallt övre Norrland. Däribland att utländsk militär, till en fastlagd hyra, ska fåtillgång till svenskt territorium för att öva på egen hand - på marken och i luften. Förslagen har redan offentliggjorts (refererade bland annat i Svenska Dagbladet 26 april i år).

Hittills har det endast varit möjligt för utländsk militär att genomföra övningar tillsammans med svensk militär och under insyn av berörda myndigheter. Faktum är att utländsk militär testverksamhet på rent kommersiella villkor redan nu förekommer - enligt de befogenheter och särskilda uppdrag som Försvarets materielverk har fått - utan att detta sker i ett samarbete med svensk försvarsmyndighet eller svensk försvarsindustri.

Detta framgår av regeringsdirektivet till utredningen (Dir 2003:127). Fram till slutet av april har tio länder framfört sitt intresse att få öva på svenskt territorium, i enlighet med förslaget till nya riktlinjer; däribland Storbritannien och Italien, vars soldater deltar i ockupationen av Irak.

Det förekommer dock redan ett uttalat motstånd mot att låta utländsk militär öva i Sverige. Jalle Henriksson, ordförande för socialdemokraterna i Älvsbyn, har i den lokala s-föreningens interntidning Sossen och i Piteå-Tidningen (30 april 2004), offentligt kritiserar att Nato-militärer ska kunna öva på svenskt territorium:

"Utländsk trupp har redan övat i Vidsel. Jag vet inte vem som har tillåtit det. Ingen har då frågat medborgarna. Jag tycker att vi ska säga nej och NATO ut ur Sverige!", uppmanar Jalle Henriksson.

Det behövs ju inte speciellt mycket tankemöda för att inse att motståndarna till de USA-ledda ockupationstyrkorna i Irak och dess Nato-allierade kan bli mer benägna att betrakta även Sverige som lierat med ockupanterna, ifall vi upplåter test- och stridsövningsområden för styrkor som har besatt deras land!

Enligt direktivet ska utredningen senast den 30 juni överlämnas till regeringen och behandlas i riksdagen 13 december som en del i det nya försvarsbeslutet.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.