Arabvärlden och Europa

Ett arabiskt perspektiv

Samir Amin

Agora 2004

Undertiteln på denna lilla bok (översatt av Bernt Elgenius) är missvisande. Samir Amin anlägger inte ett arabiskt perspektiv, utan sitt eget fågelperspektiv - för att inte säga sputnikperspektiv - på världsutvecklingen. Till en del är denna överblick stimulerande. Samir Amin utgår från sina modeller över det ojämna förhållandet mellan centrum och periferi och skisserar vad som fordras för att Europa, Arabvärlden, Turkiet och Iran skulle bilda jämstarka regioner som kunde bjuda USA motstånd. I dag är hindren alltför många. Arabvärlden är "förstenad i sin maktlöshet" och kännetecknas av "mameluckmakt", en allians mellan militärer, köpmän och präster. EU:s marknadsliberalism är ingen framkomlig väg för den europeiska integration som Samir Amin gärna ser.

Ändå blir det bitvis alltför yvigt och abstrakt, trots, eller tack vare, överflödet av fakta och synpunkter. Alltför många grupperingar och skeenden reduceras till byggstenar i modellbygget. Intresset förtas också av det mesta skrivits före 11 september och av att översättningen ofta misslyckas när den slaviskt försöker följa originalets tunga meningsbyggnad.


Niclas Andrens politiska pungsparkar

Teckningar 1999-2003

Utslag 2004

Trägna Clartéläsare har i flera år kunnat ha roligt åt - eller reta sig på - Niclas Andréns teckningar, i tydlig Lars Hillersberg-tradition. Hillersberg har också skrivit förordet när ett stort urval, och en del nytecknat, nu samlats i en volym. Den som vill se en porträttlik Per Ahlmark ropa "Mer! Mer! Bomba Jugoslavien! Skär araber och palestinier i bitar! Svält ihjäl kubanerna och koreanerna!" och andra realistiska bilder från denna världens jävlighet, kan beställa på home/swipnet.se/utslag .


Tro, terror och tolerans

Ingmar Karlsson

Wahlström och Widstrand 2004

Vill man veta hur den svenska utrikesförvaltningen tänker när den sätter den kunniga och eftertänksamma sidan till, kan man läsa böcker av Ingmar Karlsson, tidigare bland annat chef för UD:s idé- och analysgrupp. Hans senaste bok startar i Samuel Huntingtons tes om civilisationernas krig. Karlsson avvisar den på alla punkter. Krig uppstår inte mellan civilisationer utan oftast mellan grannar med rivaliserande intressen. "De verkliga konflikterna i dagens värld handlar om nationella intressen. De går att lösa, i många fall kanske först efter ett krig."

Med denna utgångspunkt går författaren igenom konflikter där religionen åtminstone till synes spelar stor roll: arabvärlden, Israel, Jugoslavien, USA:s utrikespolitik. Ett återkommande grepp är att skilja ut "moderna" kristna, judiska, muslimska, hinduiska strömningar från fundamentalistiska, dvs. att avvisa en principiell religionsfientlighet.

De områdesspecifika analyserna drar åt olika håll. Kritiken mot Israels nuvarande politik är stenhård: judisk fundamentalism har gått i allians med sionismens fascistiska gren och håller på att förvandla Israel till militärstat av korsfarartyp. Nästan all skuld för Jugoslavienkrigen läggs på Milosevic; försöken att hålla samman den jugoslaviska statsbildningen ses enbart som utslag av storserbisk nationalism.

Det hindrar inte att man skymtar konturerna av en utrikespolitisk strategi: tilltro till så kallade moderna statsrättsliga idéer i upplysningstraditionen och till överenskommelser mellan jämlika (national)stater. Traditionell svensk utrikespolitik, alltså.


Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten