Den tyska regeringens senaste välfärdsreformer kastar landet tillbaka till tiden före Bismarck.

Den tyska socialdemokratiska blekgröna regeringen har drivit igenom en omstöpning av lagarna och reglerna för a-kassa (ALG-II) och socialbidrag. Denna veritabla revolution, kallad Hartz-IV, är ett stort steg bakåt i jämförelse med Bismarcks sociallagstiftning från slutet på 1800-talet.

Först döper man om Arbeitsamt (Arbetsförmedlingen) till Jobcenter.

Sedan gäller från första januari i år att om man utförsäkrats från a-kassan, som fått en bortre parentes efter 12 månader, så får man lära sig leva på drygt 300 euro i månaden. Det ligger något under gällande socialbidrag. Med den "inkomsten" har man självfallet inte råd med vare sig villa eller "orimligt" stor lägenhet. 68 kvm anses enligt reglerna för mycket för fyra personer, 55 kvm för tre.

Om man får barnbidrag dras det ifrån understödet. Däremot kan man få hela 1,33 euro extra till pennor, suddgummin och annat som barnen behöver i skolan.

Man kan bättra på sitt bidrag genom att acceptera ett en-euro-jobb. Ifall du vägrar skärs din a-kassa i stället ner. Dessa jobb för en euro timmen ska inte ersätta reguljära arbeten (fan trot). Du får till exempel hjälpa till i barn- eller äldreomsorgen. Dock har redan kapitalister anmält intresse att utvidga systemet till att också omfatta andra uppgifter som kräver okvalificerad arbetskraft. På sina håll har sådant redan kommit igång.

Ungdomar som tidigare utbildat sig med statliga eller andra bidrag får hädanefter finna sig i att ta lån. Många avbryter därför sina studier, bara för att hamna i ALG II-fällan. Det handlar redan om flera hundratusen studerande.

Idag omfattar de nya reglerna nära fem miljoner arbetslösa och socialbidragstagare, men ytterligare ungefär fem miljoner kommer snart till när deras a-kassa tar slut.

Den som ansöker om ALG-II-pengar måste fylla i en blankett på 20 sidor och redovisa alla sina inkomster, sin förmögenhet och alla sina familjemedlemmars finansiella status. Överstiger den genomsnittliga inkomsten per person i hushållet ALG-II för sökanden så minskas bidraget - eller stoppas helt. Det är många äktenskap som ska gå i kras!

Lagen kom till i sådan hast, och det tys-ka byråkratiska tänkandet är så förvir-rat, att personalen på Jobcentra inte klarar av att beräkna beloppen korrekt. Samtidigt har det genomförts så omfattande förändringar av organisationen att personalen ofta inte vet vilka uppgifter som är deras. Många ansökningar har därför kommit på avvägar eller besvarats felaktigt, och meddelanden har skickats ut så sent att många sökanden inte hunnit överklaga. Officiellt är det hittills "bara" 75 000 som är felaktigt behandlade. Facken och andra organisationer hävdar att det rör sig om upp till 90 procent av alla ansökningar.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.