Folkomröstningarna i Nederländerna och Frankrike innebär ett grundskott mot drömmen om en nyliberal europeisk grundlag. Den frilade den djupa avgrunden mellan de folkvalda och de som har valt i frågor som rör den Europeiska Unionen.

I Frankrike var 90 procent av de deputerade i Nationalförsamlingen för grundlagsförslaget; 45 procent röstade ja i folkomröstningen. Det är också upplysande att studera vilka det var som röstade ja respektive nej: 74 procent av dem som tjänar mer än 4500 euro i månaden (cirka 45000 kronor) röstade ja, 66 procent av dem som tjänar mindre än 1500 euros i månaden röstade nej. I den rika Parisförorten Neuilly röstade 82,5 procent ja medan 78 procent i Marseilles 15:e distrikt röstade nej. Sådana siffror känns igen från tidigare folkomröstningar i EU-frågor i de europeiska länderna; över- och medelklassen röstar för EU-projektet medan arbetarklassen röstar nej.

Den europeiska unionen har hela tiden haft en mycket svag folklig förankring, särskilt som den blivit de härskande klassernas redskap för att pressa tillbaka arbetarklassen. Kvarvarande rester av välfärdsstaten ses nu som ett hinder för kapitalets fortsatta expansion. Att privatisera till exempel sjukvård och barnomsorg lättar på trycket i en alltmer krisbenägen kapitalistisk ekonomi. Att ge sig på dessa välfärdsstatens kanske mest centrala, och uppskattade, områden kräver dock att demokratin ger vika för nyliberalismen. Till detta behövs EU, och därför blir alltfler av unionens medborgare EU-fientliga.

Vilka är då de krav som bör drivas av svenska EU-motståndare? Det första är givetvis att folkomröstningsresultaten i Nederländerna och Frankrike respekteras och att det liggande grundlagsförslaget får dö. Skulle det ändå återkomma, sannolikt lite reviderat, om något år, måste även svenskarna folkomrösta om EU:s grundlag. Dessutom finns all anledning att påpeka att även om EU nu har gått in i en politisk kris, så fortsätter angreppen mot folkliga landvinningar, inte minst i form av förslagen till tjänstedirektiv från EU-kommissionen. Skulle det gå igenom olagligförklaras stora delar av den offentliga sektorn genom att alla tjänster jämställs med kommersiella varor. Detta förslag måste stoppas!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

2/05 Från stadgar till bloggar

Category Image