Utställningen Baltutlämningen som den visades i Kristianstad. På golvet

inplastade foton av Stalin och Hitler runt ett vakttorn med sovjetisk och nazitysk flagga. De största fotona i rummet är bilder på barn i nazityska dödsläger, bilder som senare diskret tas bort. På utställningsskärmarna inleds kriget med Stalin när han övervakar undertecknandet av Molotov-Ribbentroppakten och med ett stort foto på framstormande sovjetiska soldater. Utställningen handlade om den svenska utlämningen av tyska soldater och baltiska SS-soldater som deltagit i den armé som inledde förintelsen 1941 med massavrättningar på östfronten. Utställningen berörde inte den tyska arméns roll i folkmordet på ryssar, vitryssar och ukrainare och framställde baltiska SS-soldaters deltagande i judeutrotningen som ett undantagsfall då befälet tillfälligt var tyskt.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten