Efter en två månader lång konflikt fick Handels ett kollektivavtal med en videokedja. Det gällde tjugo butiker med ca 240 anställda. Vi tog ut åtta medlemmar i strejk! Vi vann striden om kollektivavtal tack vare stor uppslutning från Handels, men också genom sympatiåtgärder från andra fackförbund. Var inte stridsåtgärderna oproportionerliga? Ska oskyldiga företag som själva har kollektivavtal drabbas av sympativarsel?

Handels agerande har stöd i grundlagen. Staten har överlämnat ansvaret till parterna på arbetsmarknaden att genom kollektivavtal reglera löner och anställningsvillkor. Finns inget kollektivavtal kan arbetsgivaren betala vilka löner den vill. Därför har också facket en grundlagsfäst rätt att strejka, sätta ett företag i blockad och begära sympativarsel från andra fackförbund för att få kollektivavtal. Man kan inte samtidigt vara för kollektivavtal och ifrågasätta fackets rätt till stridsåtgärder.

Maud Olofsson har sagt att bara på arbetsplatser där det finns medlemmar kan facket använda sin grundlagsfästa rätt till stridsåtgärder. Hon har också föreslagit att nystartade företag ska "slippa" kollektivavtal.

Grunden för kollektivavtal är att företag konkurrerar på lika villkor. Företag som inte klarar sin lönsamhet med avtalsenliga löner, ska heller inte överleva!

6205_01.jpg

Röster har höjts för att facket inte ska kunna vidta sympatiåtgärder mot ett företag som redan har kollektivavtal i syfte att tvinga fram ett avtal på ett annat företag. Men vad hade hänt om Handels inte fått stöd från andra förbund att t.ex. stoppa varuleveranserna till butikerna? Om vi inte själva hade haft rätt att även varsla andra företag inom Handels område som vi har avtal med?Risken är uppenbar att vi förlorat striden. Men inte bara Handels. Objektivt hade även de arbetsgivare som har kollektivavtal förlorat. Vem ska konkurrera ut vem?

Det kommer alltid att finnas delar av arbetsmarknaden där det är svårare att organisera de anställda. Där är det än viktigare med kollektivavtal.

Fanns inte möjligheten att begära sympatiåtgärder för att få till stånd ett avtal på arbetsplatser med få medlemmar eller inga medlemmar alls, så hotades i grunden hela den svenska modellen. Men ingen arbetsgivare ska tjäna på oorganiserad arbetskraft och genom lägre lönekostnader konkurrera ut avtalsbundna företag.

Kan inte anställda och arbetsgivare själva komma överens om löner och anställningsvillkor? Jovisst - men med kollektivavtal är varje överenskommelse sämre än kollektivavtalet ogiltig.

Kollektivavtalet skyddar mot utpressning från arbetsgivarens sida och förhindrar anställda att bjuda under varandra. Det förhindrar lönekonkurrens nedåt. Det är kollektivavtalets viktigaste funktion.

Jannika Fahlander är ombudsman på Handelsanställdas förbund.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/07 Indien och Kina

Category Image