I detta nummer av Clarté kan man läsa om angrepp på strejkrätt och kollektivavtal, om a-kassereformer för att försvaga fackföreningsrörelser. Målmedvetet arbetar regeringen för att långsiktigt försvaga fackföreningar och arbetarrörelse.

Till denna regeringsoffensiv hör också kulturkampen: ideologiska angrepp på socialismen.

Det tydligaste uttrycket är direktivet till Forum för levande historia att driva en kampanj om brott mot mänskligheten i kommunistiska länder.

En usel kampanj! Historiker i massor, folkpartistiska ledarskribenter och till och med nyliberala kärntrupper som Timbro tar avstånd från detta försök till regeringsstyrd åsiktsbildning.

Nästan ofrånkomligen svänger sig kampanjen med diskutabla eller galna fakta. Exempelvis hävdas att 30 miljoner kineser dog av den industrialiseringspolitik 1958-61 som brukar kallas det stora språnget. Ett propagandistiskt räknestycke! Man har tagit med en nedgång i födelsetalen - alltså räknat icke födda till de döda - och bortsett från att dödligheten i Kina under dessa nödår trots allt var lägre än normalnivån i många andra utvecklingsländer.

Det finns andra siffror om den maoistiska perioden i Kina: medellivslängden ökade från 35 till 65 mellan 1949 och 1970, befolkningen ökade med 77 procent, den årliga spannmålsproduktionen från 204 till 328 kilo per capita.

Men visst är de socialistiska ländernas historia blodig, fylld av terror och övergrepp - liksom all annan historia. Vi vill alla väl, men den som bara törs ta ställning för det snövitt rena blir politisk idiot. Fördrivningen av två miljoner tyskar från Preussen 1945 och terrorbombningarna av Dresden är ingen stor stund i de mänskliga rättigheternas historia, inget att försvara. Forum för levande historia må kampanja hur mycket som helst om den terrorn. Alla vettiga människor kommer ändå att hävda att det var rätt att hålla på Stalin och Churchill mot Hitler. Våren 1945 var befrielsens tid, liksom oktober 1917 i Ryssland och hösten 1949 i Kina.

Våldet i historien ska göras begripligt och sättas in i ett sammanhang. Men det sammanhang Forum i denna kampanj främst erbjuder är en karikatyr av den socialistiska idétraditionen: marxismens "utopism" och "determinism" framstår som källor till omänskligt lidande.

6301_01.jpg

Det är tydligt vart Forum och regeringen vill driva oss. Helgonlika ska vi våndas över världens ondska, oförmögna att ta ställning i de våldsamma striderna mellan förtryckare och förtryckta, övertygade om att världen i grunden är obegriplig och att visioner om ett rättfärdigt samhälle bara leder till blod och terror. Det är djupt reaktionärt. Leve socialismen!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

1/08 Vart går (s)?

Category Image